22 December 2017

Bestuurswissel en visiedocument DPN

Ga naar overzicht

Deel op:

et Dominicaans Platform Nederland oefent namens de zusters en broeders inhoudelijk en financieel toezicht op de dominicaanse projecten en verleent aan deze projecten financiële steun. Dezer dagen is er een bestuurswissel en presenteert het DPN de nieuwe visie- en beleidsnota 2018-2021.

Hanny Slootman is per 1 januari voorzitter.

Lekendominicaan Jan van Hooydonk treedt per 1 januari af als voorzitter en wordt opgevolgd door de huidige secretaris, Hanny Slootman. Ook theoloog Thijs Caspers en zr. Delia Brugts treden per 1 januari terug.

Er treden drie nieuwe bestuursleden aan: lekendominicaan Gerard van Etten (hij wordt secretaris), Lodewijk Winkeler (dit jaar afgezwaaid als directeur Katholiek Documentatie Centrum) en Joleen Kieneker (praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk in Venlo en betrokken bij de dominicanessen in Venlo).

Zittende bestuursleden zijn daarnaast Martijn Knottnerus (penningmeester), Marcel Becker, Jozef Essing o.p., Agnes Grond en Martijn Sikkens.

Per 1 januari 2018 vallen de volgende projecten onder de hoede van het DPN: Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS), Dominicanenklooster Huissen, Dominicanenklooster Zwolle, Plein van Siena Amsterdam, De Kloostertuin en het Leerhuis Spiritualiteit (Rotterdam).

Ze leggen zich allemaal op een of andere manier toe op toerusting, vorming, bezinning en spiritualiteit, theologisch en filosofisch cursuswerk en theologische studie.

In het visiedocument voor de komende jaren, getiteld Benieuwd naar de ander, wordt de inhoudelijke en procedurele context van het DPN gegeven.

Het Platform heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van subsidiegever tot gesprekspartner over de dominicaanse zending van de projecten. De dominicaanse kijk op bestuur gaat uit van subsidiariteit: wat ter plekke gedaan kan worden, moet daar geregeld worden.

Scheidend voorzitter Jan van Hooydonk o.p.

Die relatieve zelfstandigheid heeft echter ook verbinding nodig vanuit het gezamenlijke ideaal.

Dat ideaal wordt in de nota geschetst als het samen zoeken naar waarheid in een geseculariseerde, individualistische en gepolariseerde cultuur. Nieuwsgierigheid naar elkaar vanuit een evangelisch vertrouwen in wederkerigheid laat zien dat samen zoeken en optrekken met mensen vrucht oplevert.

Eigen aan het dominicaanse een zekere tegendraadsheid, met aandacht voor compassie, contemplatie, studie naar de tekenen van de tijd en het gemeenschapsleven.

‘Het is de uitdaging voor de dominicaanse beweging om de huidige ontwikkelingen kritisch te bevragen en tegelijkertijd Gods sporen in de wereld van vandaag te ontdekken. Dat betekent op weg gaan met gelijkgezinden, maar tegelijkertijd ook je eigen grenzen overschrijden. Door aandachtig te luisteren naar alle ‘mensen van goede wil’ vinden we in gezamenlijkheid wegen vooruit. Immers, waarheid is ons mensen in fragmenten toevertrouwd.’

*

Klik hier om het hele visiedocument te lezen: Benieuwd naar de ander – DPN visiedocument