01 November 2017

Professie DLN: ‘De onderstroom bepaalt de richting’

Ga naar overzicht

Deel op:

ier lekendominicanen legden op zondag 29 oktober in Utrecht hun eerste professie af en zes bekrachtigden hun professie. Een verslag van Sipke Draisma.

‘Eerste professie’ en ‘bekrachtiging’ noemt de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland (DLN) wat ook wel de ‘tijdelijke’ en ‘eeuwige’ gelofte heet: je verbinden met de dominicanen door te beloven dat je zult leven volgens de regel van de orde. In het geval van de lekendominicanen is dat de internationale Regel van Montréal.

Na het zingen van de dominicaanse litanie deden Dominicus Kamsma, Hans Hamers, Suzanna Louwerse en Wilma Schuring (foto) hun eerste professie voor drie jaar door het uitspreken van een persoonlijk antwoord op de professietekst ten overstaan van DLN-voorzitter Anne Grunder en in bijzijn van de vertegenwoordigers van alle dominicaanse geledingen en van promotor Gerard Braks, die de magister van de Orde vertegenwoordigde.

Yvonne Riemeijer, Herman Stessens, Aart Geervliet, José van der Torre, Marianne Merkx en Jacqueline Huizinga bekrachtigden hun professie voor het leven door een handtekening te zetten in het professieboek, daarbij begeleidt door Gerard Braks.

Dorry de Beijer

Aan het begin van de bijeenkomst in de Dominicuskerk in Utrecht verwees lekendominicaan Dorry de Beijer naar een tekst van zanger Stef Bos, die de leidraad vormde van de professieviering.

De golven zijn de dagen, de dagen van het jaar.
Het lijkt of zij vertellen hoe het ons vergaat. 

Maar de onderstroom die niemand ziet
bepaalt de richting op elk gebied.  

Dorry de Beijer verbond deze tekst met de professie van de tien lekendominicanen: ‘Je toevertrouwen aan die onderstroom kan je ergens brengen waar je uit jezelf nooit heengegaan zou zijn. In vreemd onbekend gebied zoals sommigen van jullie is gebeurd. Het kan je ook doen omkeren naar waar je vandaan komt om daar dieper te wortelen.’

Het evangelie in de professieviering verhaalde over de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de put van Jacob (Johannes 4). Dorry de Beijer wees op de verschillende betekenislagen in het evangelie: ‘De put is niet zomaar een put, ze reikt ook diep in de onderstroom van het verleden, die het heden richting geeft.’

Er ontspint zich bij deze put tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw een gesprek waarbij beiden afdalen naar wat stroomt onder het dagelijks leven, naar wat zin en richting geeft op elk gebied.

De Beijer zag in dit evangelie een onderstreping van de missie van de dominicaanse beweging: ‘Velen hebben dorst en zijn op zoek naar een diepe put, een sprankelende bron, een verborgen stroompje.’

Een deel van de kring van dominicanen (m/v) waarin de nieuw geprofesten zijn opgenomen. Klik om te vergroten.

De DLN telt nu 59 leden en 5 aspiranten.

Foto’s: Frans Middelham

Meer informatie over de DLN-leden die professie deden:

Vier nieuwe lekendominicanen
Professiefeest DLN op 29 oktober in Utrecht

Meer informatie over de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland: www.lekendominicanen.nl

Klik hier voor de Inleiding en de overweging van Dorry de Beijer.