18 Oktober 2017

Dominicanen in Düsseldorf

Ga naar overzicht

Deel op:

ijdens een vakantiereis bezocht dominicaan Wijbe Fransen zijn Duitse medebroeder Manuel Merten in Düsseldorf. Ook in de Noord-Duitse provincie (Teutonia geheten) treden jongere mannen in.

Manuel Merten o.p. woont met zeven andere broeders in het dominicanenconvent St. Josef aan de Andreasstrasse. Het is een modern gebouw, dat uit enkele etages bestaat.

Aan de buitenmuren kun je verschillende spreuken lezen die uitdrukking geven aan het dominicaanse ideaal: Glauben leben, Leben begleiten en Wissen teilen.

Voorgevel. Klik om te vergroten.

Andreaskirche.

Tegenover het convent staat de barokkerk van St. Andreas. Tot 1972 behoorde deze kerk aan de jezuïeten. Ik zocht tevergeefs naar een afbeelding van St. Dominicus. Later vertelde Manuel me dat er in een hoekje toch wel een beeldje van hem staat! Het houdt niet over.

Kerk en convent bevinden zich in het centrum, niet ver van de haven waar onze boot aangemeerd was.

's Zondags zijn er drie eucharistievieringen. Op de weekdagen zijn de lauden om 7.30u en is er tweemaal daags een eucharistieviering, om 12.00u en 18.00u. Vrijdags is er de Vespers. Er zijn in augustus orgelconcerten.

Manuel Merten o.p.

Dit convent is één van de dertien conventen of huizen die de Noord-Duitse provincie (Teutonia) telt. Opvallend is dat ook daar verscheidene nieuwe broeders binnenkomen die in de dertig of veertig zijn.

Ik heb Manuel voor het eerst ontmoet in Guatemala in 2001. Hij was toen pas algemeen promotor voor de monialen geworden. Daarvóór was hij acht jaar provinciaal van de Teutoonse provincie. Daarna is hij tot prior gekozen in Düsseldorf. Op dit moment is hij geen prior meer. Zo gaat dat in onze democratische Orde!

Voor verder informatie: zie www.dominikaner-duesseldorf.de

Wijbe Fransen o.p.

*

Dit artikel verscheen in Presenteerblad, tijdschrift van de geloofsgemeenschap in Zwolle. Het blad is hier digitaal te lezen.

Neus door de wereld in onze rubriek Sporen