15 September 2017

‘We staan nog maar aan het begin’

Ga naar overzicht

Deel op:

ondag 10 september 2017 deden Augustinus Aerssens en Richard Steenvoorde hun respectievelijk kleine en grote professie. Voor het papieren Bulletin van de broeders stelde Michael-Dominique Magielse o.p. hen enkele vragen. Ter verdere kennismaking.

Wat betekent professie doen in de Orde der Predikers voor je?

Augustinus: ‘Professie doen in de Orde betekent voor mij dat ik mijzelf volledig geef (ook al is het eerst tijdelijk) aan God in zijn Kerk naar het voorbeeld van Dominicus.’

Richard vult aan: ‘Ik geloof dat ieder mensenleven een antwoord is op een vraag van God: ‘mens, wie ben je? Met het uitspreken van mijn eeuwige professie wil ik mijn innerlijke overtuiging bekrachtigen dat ik in het leven met de broeders en hun opdracht tot prediking voor het zielenheil van mensen gelukkig denk te kunnen worden.’

Augustinus: ‘Het betekent voor mij het doel van een lange zoektocht, die begon toen ik twaalf jaar oud was en niet alleen in God ging geloven, maar vooral ook het verlangen ontwikkelde om bij Hem te zijn in de kerk als liturgische ruimte en als gemeenschap en om over Hem te vertellen aan iedereen die Hem nog niet kent of Hem beter wil leren kennen. Uiteindelijk ben ik dan bij de dominicanen terecht gekomen, die volgens mij precies dat doen.’

Wat is voor je zelf het eigen en kenmerkende aan jouw dominicaan zijn. Met andere woorden: wat breng je mee de orde in?

Richard (43) is jurist en theoloog: ‘Door mijn vroegere werk als adviseur voor het Verband van Katholiek Maatschappelijke Organisaties, en daarna als jurist voor de Nederlandse bisschoppenconferentie, heb ik belangstelling gekregen voor vragen waar recht, politiek en theologie elkaar raken.’

Augustinus rondde voor hij aan het noviciaat in Cambridge begon zijn bachelor Theologie af aan de Universiteit van Tilburg: ‘Ik heb een grote liefde voor de Schrift en voor de liturgie. Dat is iets wat ik bij de meeste dominicanen (zeker ook in Nederland) gezien heb.’

‘Ieder heeft natuurlijk eigen visies en voorkeuren, maar ik meen er eenzelfde verlangen achter te zien liggen. Daarin ben ik dus niet per se uniek. Op het moment breng ik nog mijn leeftijd (21 jaar) mee en de energie, visies en kennis die daarmee gepaard gaan. Ook binnen onze nieuwe generatie van Nederlandse dominicanen zijn er namelijk leeftijds- en generatieverschillen.’

Broeders Richard Steenvoorde (links) en Augustinus Aerssens.

Na zijn professie is Augustinus naar het internationale studentaat in het Zwitserse Fribourg gegaan, om daar aan de universiteit zijn master theologie te doen met als specialisatie exegese.

Ook Richard studeert in het buitenland. Hij woont sinds zijn tijdelijke professie in Blackfriars Oxford: ‘Op dit moment studeer ik moderne theologie aan de universiteit van Oxford. Hier werk ik aan een onderzoek-scriptie over de vraag hoe juristen en theologen met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan over de problemen en uitdagingen waar onze samenleving voor staat.’

Hoe zie jij je dominicaanse toekomst in Nederland voor je?

Richard: ‘Er liggen volgens mij unieke kansen om het ideaal van Dominicus in de 21ste eeuw opnieuw vorm te geven. Ik ben blij met het besluit van het afgelopen provinciale kapittel om onze priorij in Rotterdam aan te wijzen als een plaats waar een nieuwe gemeenschap van broeders kan gaan proberen om te kijken wat onze missie richting de stad, het land en de wereld zou kunnen zijn.’

Augustinus: ‘Ik heb sterk het gevoel dat we wat aan het opbouwen zijn met elkaar. Daar zou ik graag mijn steentje aan bij willen dragen. Verder weet ik het nog niet. Exegese en onderzoek liggen mij wel goed, maar niet zonder contact met de pastorale praktijk.’

Richard zou zich wel willen inzetten op studentenpastoraat, sociale media, en de dialoog tussen wetenschap en de (pastorale) praktijk op het terrein van gerechtigheid en vrede. Maar, voegt hij eraan toe: ‘We staan nog maar aan het begin’.

Om aan een toekomst te kunnen bouwen hebben we hulp nodig van de dominicaanse familie in binnen- en buitenland.’

En van God en elkaar, zegt Augustinus: ‘Waar we uiteindelijk naar toe werken, is nog een groot mysterie, maar ik heb vertrouwen dat God voor zijn Kerk zorgt en de hoop dat we elkaar de barmhartigheid geven die we bij onze professie aan elkaar beloven.’

Op 23 september ontvangen in Cambridge twee nieuwe Nederlandse broeders het dominicaanse habijt en beginnen daarmee aan hun noviciaat. Het zijn Eric (31) die de afgelopen jaren onderzoek deed naar de islam in de middeleeuwen en Stefan (22) die onlangs zijn master bestuurskunde in Nijmegen behaalde. Met hun komst heeft de Nederlandse provincie acht broeders in vorming.

Michael Dominique Magielse o.p.

*

Eerder verscheen: Professieviering broeders Augustinus en Richard