11 September 2017

Professieviering broeders Augustinus en Richard

Ga naar overzicht

Deel op:

oor het vierde jaar op rij vierden de dominicanen zondag een tijdelijke professie, voor het eerst in 19 jaar een eeuwige professie. Augustinus en Richard waren op zondag 10 september het middelpunt van een internationale viering in het Steiger in Rotterdam.

Voorgangers in de indrukwekkend gezongen liturgie waren naast provinciaal René Dinklo o.p. zijn collega’s Martin Ganeri o.p. en Peter Kreutzwald o.p., de oversten van Engeland en Teutonia (Noord-Duitsland). Saillant detail: alledrie zijn geboren in 1965.

Augustinus Aerssens o.p. sprak zijn tijdelijke professie uit, voor drie jaar, Richard Steenvoorde o.p. deed zijn eeuwige professie. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1998, toen betrof het de dit jaar overleden Jan Verheul o.p.. De voorlaatste keer dat een Nederlandse dominicaan zijn eeuwige of grote professie uitsprak was het de huidige provinciaal, René Dinklo.

De lezingen en voorbeden werden uitgesproken door zr. Josephina Burger, dominicanes van Voorschoten; lekendominicaan Leny Beemer; Tiemen Brouwer o.p. en bevriend theoloog Thijs Caspers.

René Dinklo benadrukte in zijn overweging de weerbarstigheid van het gemeenschapsleven van broeders, en hoe belangrijk het is dat elke religieus zich ten eerste gedragen weet door Gods liefde, en ten tweede goed voor de eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid, een voorwaarde om mee te kunnen werken met de genade, zoals hij zei.

De broeders beloven in de professie gehoorzaamheid aan de Magister van de Orde, dat doen ze in de handen van de provinciaal. ‘Maar er komen andere provinciale oversten en magisters van de Orde. Mensen die misschien nu nog geen dominicaan zijn!’, zei René.

Het gemeenschapsleven is een oefenplek voor de onderlinge liefde. ‘Gemeenschapsleven, alhoewel soms lastig, is geen last, maar vormt het eco-systeem – soms een excentriek ecosysteem – waarin we elkaar leren te bewaken en te behoeden en elkaar leren te voeden en te drinken vanuit de goddelijke bron van liefde.’

‘Zo zijn en worden we waarachtige verkondigers van de goede boodschap van Jezus van Nazareth ten behoeve van het zielsgeluk van de mensen. Dat het zo mag zijn en worden voor Augustinus en Richard.’

Lees hier de hele Preek van Rene Dinklo op 10 september 2017

Na de plechtigheid was er een  feestelijke ontmoeting tussen alle aanwezige zusters en broeders, vrienden en familieleden.

Foto’s: Ramon Mangold.

0118