08 September 2017

Karen Armstrong eredoctor Vrije Universiteit

Ga naar overzicht

Deel op:

ij de opening van het academisch jaar aan de VU in Amsterdam kreeg Karen Armstrong maandag een eredoctoraat uitgereikt door Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Schillebeeckx-leerstoel en DSTS-directeur.

Compassie. Daar draait het om in het werk van Karen Armstrong. Ze benadrukt die gemeenschappelijke kern in religieuze tradities in tal van publicaties en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het gesprek over de positie van verschillende religies in de samenleving.

Karen Armstrong, geflankeerd door Manuela Kalsky, maandag 4 september 2017 aan de VU.

Maandag kreeg ze vanwege haar bijdrage aan de dia­loog tus­sen ver­schil­len­de re­li­gies en aan het den­ken over hun rol in de maat­schap­pij een ere­doc­to­raat in The­o­lo­gie en Re­li­gie­stu­dies. Haar ere­pro­mo­tor was Ma­nu­e­la Kals­ky, bij­zon­der hoog­le­raar op de Ed­ward Schil­le­beeckx-leer­stoel voor The­o­lo­gie en Samenleving en directeur van het DSTS.

Bron: www.nieuwwij.nl