20 September 2017

Chris Doude van Troostwijk volgt Erik Borgman op

Ga naar overzicht

Deel op:

p 5 oktober wordt tijdens een symposium Chris Doude van Troostwijk benoemd als de nieuwe visiting professor Vrijzinnige Theologie aan het Doopsgezind Seminarium. De filosoof/theoloog is de opvolger van lekendominicaan Erik Borgman, die de afgelopen twee jaar invulling gaf aan de functie.

Tijdens het symposium Tragiek en Toewijding in de Amsterdamse Singelkerk draagt Borgman het stokje over aan Doude van Troostwijk. Hij zal de komende twee jaar onder de titel Solidaire onwetendheid trachten om een filosofische onderbouwing te geven aan vrijzinnigheid in het algemeen en vrijzinnig geloven in het bijzonder.

Tijdens het symposium, waaraan Carline in ’t Veld en Johan Fransen muzikale ondersteuning zullen geven, zowel Doude van Troostwijk als Borgman een lezing verzorgen. Daarnaast worden er workshops aangeboden waarin het thema Tragiek en Toewijding vanuit diverse (theologische) invalshoeken wordt belicht. Onder meer godsdienstpsychologe Hetty Zock en diverse docenten van het Doopsgezind Seminarium en de VU Amsterdam verlenen hieraan hun medewerking.

De gedachte die Chris Doude van Troostwijk in zijn lezing op het symposium zal volgen, is dat vrijzinnigen in hun onophoudelijk zoekende, open houding naar nieuwe verwoordingen toegewijd zijn, maar dat dat nu eenmaal ook tragische kanten heeft. God als de onzegbare, de altijd uit de handen glippende, laat zich niet grijpen.

De toewijding is nodig, aan de weg als gelovig mens, maar zeker ook een toegewijd zijn aan elkaar, als een solidariteit met elkaar op deze weg. Bij Erik Borgman ligt het accent vooral op het laatste: de toewijding en solidariteit van de kerk in de wereld: engagement als antwoord op het engagement van God die zich met ons inlaat.

Het Doopsgezind Seminarium, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is het academische opleidingsinstituut van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland. Met de wisselleerstoel Vrijzinnige Theologie wil het seminarium zich bezinnen op de positie en rol van de vrijzinnigheid in een geseculariseerde tijd. Belangrijk onderdeel daarvan is de wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij.

Het symposium vindt plaats op donderdag 5 oktober in de Singelkerk in Amsterdam en duurt van 10:30 uur tot ongeveer 15:30 uur. De toegang bedraag 20 euro. Vooraf aanmelden is vereist: seminarium@doopsgezind.nl. Meer informatie op www.seminarium.doopsgezind.nl.

*

Eerder verscheen: Radicale navolging en de toekomst van de kerk