08 September 2017

Over het zijnde en het wezen

Ga naar overzicht

Deel op:

ij uitgeverij Damon verschijnt in oktober Over het zijnde en het wezen. Proeve van een ontologie van de grote middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino. Vertaling, inleiding en commentaar door kenner prof. Rudi te Velde.

Thomas van Aquino (1224/5-1274) staat bekend als een van de belangrijkste theologen uit de christelijke traditie. Daarnaast is hij ook een groot en origineel filosoof.

Het geschrift Over het zijnde en het wezen bevat een filosofsche analyse van de grondstructuur van de werkelijkheid in haar diverse geledingen.

Voortbordurend op de Griekse filosofie van Aristoteles en de Arabische filosofie van Avicenna biedt Thomas met dit werk een voorbeeld van een scholastiek filosofisch onderzoek. Binnen het oeuvre van Thomas neemt het een unieke plaats in door zijn zuiver wijsgerige karakter.

Deze uitgave bevat naast de vertaling ook een commentaar bij de tekst dat de wijsgerige gehalte van het traktaat verheldert en analyseert. Dat maakt het tot een introductie tot het denken van Thomas.

Rudi te Velde is bijzonder hoogleraar in de wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het hedendaagse denken aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft talrijke publicaties over Thomas op zijn naam staan.

Klik hier voor bestelinformatie

Klik hier voor een inkijkje.

0102