15 September 2017

Hoe roepen we elkaar ter verantwoording?

Ga naar overzicht

Deel op:

erwaarde, ik heb u nodig.’

Het is niet eenvoudig om de ander in vertrouwen en kracht te aan te spreken. De raad van Jezus: spreek de ander aan! Eerst onder vier ogen aan. Met als inzet: de relatie herstellen, te binden.

Lukt het niet, dan luistert de ander niet, probeer het dan met zijn tweeën. Haal er hulp bij. Blijft de deur nog dicht, probeer het dan met de hele club. Doordring hem of haar van de pijn en het verlangen te hem te behouden.

Maar er is een grens. Soms moet je zeggen: dit kan niet, zo kunnen wij niet me je verder. Ontbinden is pijnlijk, het schuurt aan je ziel, maar toch is dat in Gods naam soms beter… En: tollenaars en heidenen blijven welkom, de Vader staat op de uitkijk…

Hans Schoorlemmer is pastor in de Dominicanenkerk in Zwolle.

Een verhaal over paus Johannes XXXIII, toen hij nog bisschop Roncalli was. Hem kwam ter ore, dat een van pastoors van zijn bisdom ernstig aan de drank was. Hij was vaker in het cafe dan op de pastorie. Niemand durfde hem aan te spreken. Hij ging wel over de tong, maar, iemand anders moest het maar vertellen.

Roncalli ging naar het dorpje van de pastoor. Hij belde aan op de pastorie. Niemand thuis. Dan maar naar het café. En daar zat de pastoor aan de borrel.

Roncalli pakte hem niet bij de kraag, nagelde hem niet te midden van parochianen en cafébezoekers aan het schavot. Nee, hij liep er rustig naar toe, tikte hem op schouders en fluisterde: ‘Eerwaarde, ik wil u graag spreken. Ik heb u nodig. Ik zou bij u willen biechten, is dat mogelijk?’

*

Slot van de overweging van pastor Hans Schoorlemmer op 9 en 10 september 2017 in de kerk van het Dominicanenklooster Zwolle. Lees hier de hele tekst.