18 Augustus 2017

'Vanuit harmonie komt relativering'

Ga naar overzicht

Deel op:

e beloven dat je zo gelukkig wordt. Nou, dat is dus flauwekul.’

zr. Christa Hijstek o.p.

Wat versta jij onder het goede leven voor allen?

‘Voor mij bestaat het goede leven uit een leven in harmonie met jezelf en met je omgeving. Vanuit die harmonie komt een stuk relativering van alles wat er om je heen gebeurt.

Daardoor laat je je niet van de wijs brengen door de waan van de dag, reclamekreten en modedingen. Ze beloven dat je zo gelukkig wordt. Nou, dat is dus flauwekul. Want dat geluk bestaat alleen voor degene die verkoopt. Dus mijn basisidee is streven naar harmonie.

Ik heb lang met zeer moeilijk opvoedbare meisjes (14 tot 21 jaar oud) gewerkt. Nou, wij noemden deze meisjes ‘dochters van zeer moeilijk opvoedbare ouders’.

Bij deze meisjes zagen we een disharmonie. Op veel te jonge leeftijd moesten ze al volwassen zijn. De harmonie probeerden we te herstellen door op zoek te gaan naar hun eigen, persoonlijke, sterke kant. Die sterke kant moet je ontwikkelen. En dan kregen ze het gevoel “Ik beteken wat”, ook al ging het om iets heel kleins.

Het gaat er niet om dat je een ongelooflijk hoge baan en ongelooflijk veel aanzien hebt. Het gaat erom dat je iets kunt bijdragen aan de maatschappij. En heel eenvoudige dingen kunnen al mateloos belangrijk zijn.’

*

Ontleend aan een interview met zr. Christa Hijstek, dominicanes van Bethanië, over ‘het goede leven voor allen’. In een serie op de website van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving DSTS. Klik hier voor de hele tekst