In memoriam

Dominicaan Carlos Spoor overleden

n Aqua Viva te Nijmegen is maandagochtend 7 augustus Carlos Spoor o.p. (85) overleden. Zijn uitvaart vond plaats op zaterdag 12 augustus om 11.00 uur vanuit Beesd. Daarna is zijn dode lichaam gecremeerd.

Op de dag waarop we ontdekken dat we bemind worden, gaat de wereld voor ons open, worden we huisgenoten van het mysterie. Het mysterie van de liefde bestaat juist in het oneindige schenken en nooit bezitten, in het oneindige geven en nooit uitgeput raken. Het mysterie van de liefde bestaat in het eindeloos willen ontvangen zonder ooit verzadigd te worden.

Zo heeft God de mens geschapen in zijn liefde, omdat er geen andere vorm denkbaar was.

(Uit het boek ‘Kloosterleven’ van Carlos Spoor o.p.)

*

Carlos werd geboren als Carl Theodor Henricus Maria Spoor, op 17 maart 1932 in Den Haag. Daar doorliep hij het gymnasium van het Aloysius College.

Op 25 oktober 1955 legde hij zijn tijdelijke professie af in de Nederlandse provincie van de dominicanen en op 25 juli 1961 werd hij tot priester gewijd.

Als prediker was hij met name actief als docent en pastor in Nederland en in het buitenland. Hij heeft onder meer gewoond en gewerkt in het Caribisch gebied, Finland en Zuid-Afrika. In Nederland heeft hij gewoond en gewerkt in Alkmaar, Amsterdam en Zwolle, Utrecht en Deil.

Zowel in lezingen, colleges, toerustingswerk als in preken kon hij diepe inzichten verstaanbaar doen klinken. Uitgeschreven tekst had hij daarbij niet nodig. Hij kon daarbij velen inspireren.

Na een periode van snelle wisseling van woonplaats en werk, vond hij stabiliteit in Utrecht. Daar heeft hij twintig jaar deel uitgemaakt van de communiteit van Giordano Bruno. Als pastor was hij toen actief in de beide (nu voormalige) dominicaanse parochies.

Carlos ontwikkelde een warm hart voor de oecumene, zowel met de protestants-christelijke als met de oosters-orthodoxe kerken.

Carlos was een zeer belezen dominicaan, een hartelijk medebroeder, een talenwonder en muzikaal begaafd. Voor de Orde was hij geregeld als tolk actief. Hij ging graag serieus in gesprek met iemand, maar was ook graag op zichzelf.

Na de opheffing van het Giordano Brunohuis in 2007 ging hij met de dominicaanse leek Ellen-Maria Spijkerman in Deil wonen. In deze regio was hij actief als assistent-voorganger totdat het niet meer kon. De ziekte van Alzheimer maakte in 2017 een opname in Aqua Viva te Nijmegen noodzakelijk.

Daar stierf hij rustig op 7 augustus 2017.