10 Juli 2017

'Zie hulpvragen niet als belasting'

Ga naar overzicht

Deel op:

et goede leven voor allen. Vanuit dominicaans-theologisch en interreligieus perspectief gaat het DSTS op zoek naar ingrediënten daarvoor. Tanja van Hummel interviewt in deze nieuwe serie als eerste Erik Borgman. 'Het goede leven van anderen is onontbeerlijk voor ons eigen goede leven.’  

door Tanja van Hummel, stafmedewerker DSTS

Wat versta jij onder het goede leven voor allen?

‘Een goed leven is volgens mij een leven waarin je niet alleen voldoende te eten hebt, beschut bent tegen kou en gevaar, en waar je mensen om je heen hebt bij wie je je thuis voelt. Goed leven is een leven dat je mede zelf vorm geeft. Zo ervaar je dat je ertoe doet, van belang bent. Dat het verschil maakt dat je er bent.

Echt goed leven voor allen is een leven waarin wij het goede leven van anderen zien als onontbeerlijk voor ons eigen goede leven.’

Dat maakt de formulering van deze vraag meteen problematisch. Het gaat er niet om wat ik mij voorstel als goed leven voor allen. Dat is projectie van mijn verlangens op anderen. Het gaat erom wat anderen zich als goed leven voorstellen en dat wij elkaars verlangen wensen te vervullen.

In de meeste voorstellingen van samenleven worden mensen gezien als concurrenten. Wat jij krijgt, wordt mij onthouden en omgekeerd. Hier denkt de christelijke traditie radicaal anders over. Mensen zijn gemaakt om met elkaar te delen. Ze worden alleen gelukkig als zij anderen gelukkig kunnen maken. In de heersende cultuur ontbreekt het aan vertrouwen dat het verlangen om voor anderen van betekenis te zijn onze bestemming onthult: leven in gemeenschap die door liefde wordt samengehouden.’

Lees hier het hele interview op de website van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving (DSTS)

Erik Borgman (foto Arjan Broers)