26 Juli 2017

Veel dominicana in Tijdschrift voor Kerkgeschiedenis

Ga naar overzicht

Deel op:

e nieuwe editie van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis bevat twee artikelen over dominicaanse onderwerpen, van Guus Bary en Jacques van der Lee o.p.

Klik om te vergroten.

Het artikel van Guus Bary is het tweede deel van een tweeluik bij 800 jaar dominicanen. Hij beschrijft daarin de laatste 400 jaar, beginnend in 1616.

Er is een overlap met het grote boek &Gods Predikers& van Marit Monteiro uit 2008, maar Bary gaat uitgebreider in op de periode van de staties en zegt ook iets over de laatste periode en de nabije toekomst. Hij verwacht dat vanwege het afnemende aantal broeders bij een kapittel in 2021 een einde zal komen &aan de juridische zelfstandigheid van de in 1515 opgerichte Nederduitse/Nederlandse ordesprovincie van de predikbroeders’.

Bary neemt de lezer mee in een golfbeweging van eeuwen: van de kleine, geïsoleerde kernen in de 17e en 18e eeuw, de bloeiperiode in het laatste helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw.

Het tweede artikel in deze editie van het Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis is van de hand van Jacques van der Lee, oud-missioniaris en nu archivaris van de provincie. Het is getiteld: &Pastoor Jacobus Putman in het licht van de kerkgeschiedschrijving van de voormalige Nederlandse Antillen’.

Putman (1812- 1883) werd missionaris toen Nederland nog zelf katholiek missiegebied was, werkte op de Antillen en was in zijn nadagen pastoor in en rond zijn geboortegrond Oudewater. Jacques van der Lee schenkt in zijn artikel aandacht aan drie in de West verschenen en in ons Nederland niet of nauwelijks bekende recente kerkhistorische publicaties, waarover op deze website eerder een bericht stond.

Zie ook:

http://dominicanen.nl/2017/02/meister-eckhart-was-onze-provinciaal/

http://dominicanen.nl/2016/08/drie-boeken-over-kerkgeschiedenis-antillen/