03 Juni 2017

Religie als persoonlijke lifestyle?

Ga naar overzicht

Deel op:

uist in het christendom draait het leven niet zozeer om het eigen zielenheil.’

door Jan van Hooydonk. Foto: Christiaan Krouwels

‘Er zijn natuurlijk, juist vanuit een christelijk denkkader, wel meer vragen te stellen bij de hedendaagse transformatie van religie tot een persoonlijke lifestyle.

Juist in het christendom draait het leven niet zozeer om het eigen zielenheil, maar om de ander/Ander. Het is via mijn verbinding met de ander/Ander, dat ik tot mijn bestemming kom. De binding aan een traditie veronderstelt ook de bereidheid om me te confronteren met weerbarstige elementen uit die traditie.

Aan het einde van de zondagsviering in mijn oecumenische kerkgemeenschap bezigt een van de voorgangers, alvorens ons Gods zegen te geven, graag de zinsnede: ‘Onze dienst in kerk is ten einde, onze dienst aan de wereld gaat nu beginnen.’

In de glossy MIX komt deze ‘dienst aan de wereld’ amper ter sprake. Lijkt me een goed onderwerp voor een volgend onderzoek en een volgende glossy.

*

Slot van een commentaar van Jan van Hooydonk in Volzin. Lees hier de hele tekst.

Zie ook: Glossy over religieus ‘mixen en matchen’