20 Juni 2017

'De Aanwezige, Hij die is, leeft mee'

Ga naar overzicht

Deel op:

k nodig u uit: herinner u gebeurtenissen, die voor u waardevol zijn en heilig.

Jan Laan o.p.

Ik vertel u in deze overweging zomaar vier kostbare ervaringen, die ik in de afgelopen maand heb mogen meemaken.

Ik vertelde in mijn openingswoorden dat over de Drie-eenheid niet tellenderwijs, maar slechts vertellenderwijs gesproken kan worden. Ik vertel ze u nu.

U kunt me terecht de vraag stellen: maar pater Jan Laan, op welke manier komt nu de Heilige Drie-eenheid ter sprake? Dit geheim, mysterie van God wordt niet expliciet verwoord.

U hebt gelijk. Expliciet komt de Heilige Drie-eenheid niet aan de orde. En toch: ik geloof dat het mysterie van onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest in deze ervaringen en gebeurtenissen aan het licht komt en zich ook openbaart.

De Aanwezige, Hij die is, leeft mee in deze gebeurtenissen. De heiligheid van ons leven en samenleven wordt in deze verhalen gevierd en staat op het spel. De Heilige is daar aanwezig.

Ik nodig u uit: herinner u gebeurtenissen die voor u waardevol zijn en heilig. En probeer die gebeurtenissen te verbinden met wie onze God de Vader, Jezus en de Heilige Geest is. Het zal uw geloof in God versterken en bevestigen.
Amen

*

Slot van de preek van Jan Laan o.p. op 10 juni in de Dominicanenkerk Zwolle. Lees hier de hele tekst.