11 Mei 2017

Volzin-schrijfwedstrijd over waarheid

Ga naar overzicht

Deel op:

olzin, maandblad voor religie en samenleving, organiseert voor de tiende maal een schrijfwedstrijd, dit keer met een titel die dominicaans geïnspireerden zal aanspreken: 'De waarheid zal ons bevrijden’.

Theologe des Vaderlands Janneke Stegeman is juryvoorzitter.

De opdracht luidt: Schrijf een spannend en persoonlijk getoonzet essay over de verhouding tussen waarheid en bevrijding, in de samenleving, in de politiek, in de religie of uw persoonlijke leven. De winnende essays worden gepubliceerd in het eerste nummer van Volzin in 2018.

Het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd is ontleend aan het Evangelie van Johannes (8,33). Deze zin drukt  een kernovertuiging van het christendom uit, waarbij 'de waarheid’ in dit evangelie wel verstaan zal moeten worden als 'Christus’.

Maar geloven christenen anno 2017 dit nog wel? Veel seculieren – maar ook veel christenen die niet meer zo stevig in hun schoenen staan dan wel 'door de Verlichting zijn heengegaan’ – zal deze zin een gruwel zijn: zij zien een nauwe samenhang tussen het koesteren van een (exclusieve) waarheid en (religieuze) intolerantie.

Prikkelende vraag: hebben deze critici geen gelijk? Kun je tegelijk 100% gelovige en 100% democraat zijn?

Er is trouwens nog een probleem met de gedachte dat mensen de Waarheid zouden kennen. De Bijbel wees er al op en de latere mystieke traditie in jodendom, christendom en islam herhaalt het: God is nooit geheel kenbaar.

Vandaar ook het bijbelse beeldverbod. In onze tijd beklemtoont de postmoderne filosofie dat het menselijke kennen onvolledig is en onvolkomen is. Maar verliest de waarheid – hoe bescheiden wellicht op opgevat – daarmee ook haar bevrijdend kracht?

Naast een maatschappelijke en religieuze kant zit er ook een persoonlijke component aan het inzicht dat 'de waarheid ons zal bevrijden’. Dokters willen tegenover hun patiënten geen mooi weer spelen en menen dat het beter is de patiënt 'de waarheid’ omtrent zijn of haar ziekte te vertellen. Ook psychotherapie is erop gericht dat de cliënt 'de waarheid’ omtrent het eigen leven onder ogen ziet. In de acceptatie van de werkelijkheid ligt je redding, heet het. Maar dat kan natuurlijk wél pijnlijk zijn: want de waarheid accepteren zal ook inhouden dat je de mislukkingen in je leven moet accepteren.

De opdracht voor de Volzin-schrijfwedstrijd 2017 luidt: schrijf een pakkend essay over 'de waarheid die ons bevrijdt’.

Voorwaarden

Het thema van de schrijfwedstrijd moet dominicanen (v/m) wel prikkelen: &veritas’ is het motto van de Orde.

• De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
• De bijdragen van maximaal 1600 woorden moeten uiterlijk vrijdag 1 september worden ingezonden.
• Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Mail naar: schrijfwedstrijd@volzin.nu, voorzie uw bijdrage van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, beroep) en de aanduiding 'VolZin-schrijfwedstrijd 2017’; niet-digitale bijdragen worden niet in behandeling genomen.
• Inzender verleent VolZin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen in het magazine en/of op de website www.volzin.nu.
• Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Criteria.

De bijdrage:
• bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;
• is origineel van inhoud en invalshoek;
• is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Prijzen en publicatie

Een deskundige jury onder leiding van Janneke Stegeman, Theoloog des Vaderlands en columnist van Volzin, kiest uit de inzendingen de drie beste essays. De uitslag wordt bekend gemaakt in het eerste nummer van de jaargang 2018 (5 januari 2018). Daarin verschijnen ook de winnende essays. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro.