08 Mei 2017

TGL over 'De voortgaande hervorming'

Ga naar overzicht

Deel op:

In 2017 wordt wereldwijd volop 500 jaar Reformatie gevierd. TGL maakte een themanummer over de herdenking van 500 jaar Reformatie: 'De hervorming van het geloof, 500 jaar Reformatie en haar erfenis’.

Op 31 oktober 1517 maakte de grote hervormer Martin Luther (1483-1546) te Wittenberg zijn stellingen wereldkundig tegen de misstanden in de katholieke kerk. Hij wilde geen kerkscheuring, maar werd uiteindelijk met zijn hervormingsbeweging wel buiten de katholieke kerk gezet.

Luther staat aan het begin van de vroegmoderne tijd. Maar zijn hervorming komt niet uit de lucht vallen en kan niet los gezien worden van vele misstanden en onvolkomenheden van de laatmiddeleeuwse katholieke kerk.

Luther gaf het startschot voor een hervorming van de kerk die uitgroeide tot een bonte beweging die in Europa en wereldwijd een enorme impact heeft gehad op het christendom en de christenheid. De betekenis ervan kan niet onderschat worden tot op de dag van vandaag.

In dit TGL-nummer is er ruim aandacht voor Luther, zijn leven, werk, denken en invloed. Voor hem staat de individuele gelovige relatie tot God centraal. We zijn afhankelijk van Gods genade die niet op een koopje te verkrijgen is.

Luther benadrukt het individuele lezen van de Schrift. Vertaling uit de grondteksten van de Schrift is voor hem daarom belangrijk en in de loop van de Reformatie is daarom nauw samengewerkt met joodse geleerden omwille van een betrouwbare vertaling van de Hebreeuwse Bijbel.

Als we het over katholieken en protestanten hebben, ging het in het verleden vaak om onverzoenlijke kemphanen. Denk aan de beeldenstorm en de contrareformatie. Na zoveel jaren zijn de relaties tussen katholieken en protestanten sterk verbeterd.

De Reformatie herinnert de katholieke kerk eraan dat zij zichzelf voortdurend moet hervormen, zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt. Een van de belangrijke verworvenheden van de Reformatie is, al vanaf Katharina van Bora – Luthers vrouw – de emancipatie van de vrouw in de kerk. Deze emancipatie leidde tot het ambtsdragerschap van vrouwen in vele reformatorische kerken vanaf het begin van de 20e eeuw.

Gaan Rome en Reformatie weer door één deur? Zo simpel is het – op dit moment – niet, maar in dit nummer vindt u wel een bijdrage van een protestantse predikant die zich voluit tot de brede en lange katholieke traditie rekent èn een katholieke bijdrage die de blijvende betekenis van de Reformatie onderstreept.

Dit TGL-nummer staat in het teken van de voortgaande hervorming van de katholieke en reformatorische kerken. Dat deze hervorming de kerken tot elkaar mag brengen en mag bijdragen tot een beter verstaan van het evangelie en tot de gezamenlijke dienst aan de wereld.

Voor verdere informatie over TGL zie www.tgl.beBesteladres Nederland: ahmmetz1941@kpnmail.nl. Besteladres België: abonnementenTGL@kerknet.be of info@tgl.be. Kosten per los nummer: 7,95 plus verzendkosten.