29 Mei 2017

'Religie verschijnt in nieuwe gedaanten'

Ga naar overzicht

Deel op:

lexibele gelovigen zoeken eerder wijsheid dan waarheid.’

‘Begrippen als gerechtigheid en compassie zijn in Nederland inmiddels losgezongen van de religieuze tradities waaruit ze voortkomen.

Een aanzienlijk deel van de bevolking noemt zich atheïst of agnost. De jongere generatie, die opgroeide in een sterk geseculariseerd Nederland, heeft weinig kennis meer van religie.

Toch is religie niet verdwenen. Ze verschijnt in nieuwe gedaanten. Dogmatische leerstellingen, die er in het verleden toe dienden waarheden tegenover elkaar te plaatsen, zijn bij de meeste flexibele gelovigen uit beeld verdwenen.

Zij beschouwen de verschillende levensbeschouwingen als open erfgoed, waaruit zij vrijelijk mogen putten. Dat de teksten, symbolen en rituelen die zij gebruiken zijn ingebed in een bepaalde religieuze traditie, is daarbij van ondergeschikt belang.

De eenmalige glossy MiX wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en is vanaf 23 mei in de boekhandel te koop.

Het woord waarheid komt nauwelijks nog voor in het taalgebruik van de flexibele gelovigen. Eerder zijn zij op zoek naar wijsheid, die ze vinden in de interactie tussen hun eigen levenservaringen en de verschillende religieuze gebruiken en teksten, die hen de weg in het leven wijzen.’

*

Ontleend aan het essay ‘Tussen waarheid en wijsheid’ in de nieuwe glossy MIX. Zie: Glossy over religieus ‘mixen en matchen’

Lees een recensie van het blad in de Volkskrant: Glossy over multireligiositeit smaakt naar meer