31 Mei 2017

Nieuwe website Dominicanenklooster Zwolle

Ga naar overzicht

Deel op:

Een klooster midden in de stad’, zo presenteert het Dominicanenklooster Zwolle zich op de vernieuwde website, een signaal dat er van alles vernieuwd wordt in het grote gebouw aan de rand van het oude centrum van de stad.

Het nieuwe logo is inmiddels ook verwerkt in de bewegwijzering voor de nieuwe huurders van kantoorruimte.

Sinds het aantreden van directeur Gerard Driehuis in september is het geheel van activiteiten van het klooster onder één directeur en één bestuur gebracht, dat laatste onder voorzitterschap van René Buysrogge.

Het klooster heeft een goedlopende rectoraatskerk, bewoning door de broedercommuniteit, een lekendominicaan en een oecumenische studentengroep, programma’s over zingeving en verhuur van zalen en kantoorruimte. Intern wordt momenteel gewerkt aan stroomlijning van de organisatie en nieuwe manieren van samenwerking.

Het klooster is momenteel op zoek naar een kwartiermaker marketing.

Een deel van het klooster was lange tijd verhuurd aan de Rijksgebouwendienst, maar na het vertrek van de rechtbank naar nabijgelegen nieuwbouw stond het leeg.

Inmiddels is deze vleugel geen zorgenkind of kostenpost meer, want vrijwel alle ruimte is nu verhuurd aan kleine zelfstandigen. Dat zorgt voor wat meer werk, maar vooral voor meer financiële stabiliteit.

Het programmateam werkt aan een vernieuwing van de programma’s voor klooster én kerk, in samenwerking met het parochiebureau en de pastores. Arjan Broers werkt voorlopig een dag per week mee. In september gaat ook Erik Borgman een dag in de week meewerken.

De vernieuwde website is nog in ontwikkeling, maar wel al in gebruik. Zie onder.

www.kloosterzwolle.nl 

Zie ook: Feest van de Geest, Pinksteren in Zwolle