24 Mei 2017

Glossy over religieus 'mixen en matchen'

Ga naar overzicht

Deel op:

oals op veel leefgebieden is er ook in religieus opzicht sprake van vermenging van invloeden en ideeën. Yoga, zen, christelijk geloof, new age: veel mensen combineren ermee. Het Dominicaans Studiecentrum DSTS maakte er studie van en doet verslag in een mooie en rijkgevulde glossy: MiX, Flexibel Geloven.

André van der Braak en Manuela Kalsky (foto uit MiX).

Klik hier voor een interview met Manuela Kalsky in Trouw van 25 mei: Graag meer aandacht voor religieuze polygamie

De glossy verscheen dinsdagavond in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Het blad staat onder redactie van DSTS-directeur prof. Manuela Kalsky en DSTS-onderzoeker prof. André van der Braak.

De glossy besluit twee onderzoeken van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en de Vrije Universiteit naar wat wel multiple religious belonging of meervoudige religiositeit wordt genoemd.

De dominicaanse wereld is nadrukkelijk aanwezig in het 84 pagina’s dikke blad. Zo zijn er fotoreportages over het Dominicanenklooster Huissen, Stiltecafé Adem Inn in Rotterdam en over Maria als muze in het Dominicanenklooster Zwolle.

Natuurlijk ontbreekt Meister Eckhart niet als een inspirator van moderne zinzoekers, Van der Braak schreef een essay over hem.

Prominent in de tijdschrift is een uitgebreid artikel over een onderzoek naar de spiritualiteit van bezoekers van de dominicaanse bezinningscentra in Huissen en Zwolle. Ruim zestig procent van hen is multireligieus, concluderen de onderzoekers, waar dat landelijk zo’n 23 procent is.

Een multireligieus is volgens de onderzoekers iemand die bijvoorbeeld deelneemt aan de rituelen en feestdagen van e?e?n religie en zich tegelijkertijd laat inspireren door de leefregels van een andere.

De eenmalige glossy MiX wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en is vanaf 23 mei in de boekhandel te koop.

De combinaties christendom-boeddhisme en christendom-jodendom komen het meest voor bij de onderzoeksgroep. ‘Vooral protestantse christenen voelen verwantschap met het jodendom, omdat zij meer op de Bijbel georie?nteerd zijn’, verklaart religiewetenschapper Jolanda Berghuijs.

De bezoekers van de dominicaanse centra laten zich meer inspireren door de natuur, gesprekken en muziek dan door teksten uit heilige boeken en vieringen. De deelnemers aan activiteiten hebben vooral behoefte aan zelfverdieping en zelfontplooiing. Bezinning op het eigen leven en het beter in balans brengen van lichaam en geest zijn daarbij de sterkste motivaties. Ze zijn minder gericht op de ander en op geloofsverdieping. Voor combineerders geldt dit het sterkst.

Uit het onderzoek blijkt dat religieuze combineerders vooral trouw zijn aan zichzelf, terwijl monoreligieuzen vooral trouw zijn aan God. ‘Dat is koren op de molen van mensen die denken dat combineerders egocentrisch zijn’, meent Berghuijs. ‘Maar je verdiepen in jezelf, waardoor je beter in je vel komt te zitten, kan ook heilzaam werken in je relaties met anderen.’

Verder in het tijdschrift vindt u onder meer columns van Rosita Steenbeek, Narsingh Balwantsingh, Nilgu?n Yerli, Diana, Mounir Samuel, Joan Elkerbout en Enis Odaci. En natuurlijk is er een test: hoe religieus flexibel ben jij?

De eenmalige glossy MiX wordt uitgegeven door Amsterdam University Press en is vanaf 23 mei in de boekhandel te koop. ISBN 978-94-90298-03-6