18 Mei 2017

Dominicuslezing Rijnmond door Rudi te Velde

Ga naar overzicht

Deel op:

ilosoof en Thomaskenner Rudi te Velde hield op 13 mei de jaarlijkse Dominicuslezing van dominicaans Rijnmond onder de titel: &Leven tussen hemel en aarde. Thomas van Aquino over religie en de plaats van de mens’. Nu hier terug te zien.

prof. Rudi te Velde

De lezing vond plaats in Citykerk Het Steiger, Rotterdam.

Religie staat vandaag de dag in het beklaagdenbankje. Sommigen spreken zelfs over het gif van de godsdienst. Maar een leven waarin het religieuze geen rol mag spelen schrikt velen ook af.

De grote middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino biedt een interessante visie op de betekenis van religie. Voor hem is de religie een deugd die bijdraagt aan de goedheid van het leven.

Religie is opgenomen in een complex geheel van deugden, die verdeeld zijn in enerzijds de seculiere deugden (het leven op aarde) en anderzijds de religieuze deugden (die de openheid naar transcendentie vorm geven).

Seculier en religieus, niet of… of, maar en… en, beide in een juiste balans, daar leeft de mens van.

Deze lezing van Rudi te Velde bespreekt Thomas’ visie op de deugd van de religie in het licht van de 'plaats’ van de mens tussen aarde en hemel.

Prof. dr. R.A. te Velde (1957, Stadskanaal) studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). In 1991 promoveerde hij in de filosofie op het proefschrift Participatie en substantialiteit. Over schepping als participatie in het denken van Thomas van Aquino.

Hij werkte als docent aan de Radboud Universiteit en aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en als onderzoeker aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Vanaf 1995 is hij verbonden aan Tilburg University als universitair docent filosofie.

Van 1998 tot en met 2016 was hij vanwege Stichting Thomas More bijzonder hoogleraar op de bij de aan de Universiteit van Amsterdam ingestelde leerstoel &betrekkingen tussen christendom en wijsbegeerte’.

Prof. dr. Rudi te Velde is per 1 mei 2016 werkzaam als bijzonder hoogleraar op de leerstoel 'Wijsbegeerte van Thomas van Aquino in relatie tot het Hedendaagse Denken’, door Stichting Thomas More ingesteld bij de Tilburg School of Catholic Theology.

Zie ook: Boeksignalement: Homo Sapiens