20 April 2017

'Niets staat definitief vast, zelfs de dood niet'

Ga naar overzicht

Deel op:

Waar kunnen we Jezus, die verrezen is, ontmoeten? Jezus is vrij en schept ruimte. Vanuit de overkant van de dood blijkt Hij nog altijd te handelen, ongrijpbaarder dan ooit.’ Uit Paasoverwegingen van predikers.

&Wij rusten in de ruimte die Hij vrijmaakt en vrijhoudt’

Erik Borgman o.p.

&Daar dus niet. Niet in het graf, niet op de plaats waar we onze doden neerleggen, dierbaar, belangrijk als herinnering, van betekenis om wat ze gezegd en gedaan en misschien geschreven hebben, maar vanaf nu onherroepelijk verleden tijd.

Daar is Jezus niet, in deze logica die tragisch is, maar ook helder omdat zij duidelijk maakt hoe we ons kunnen en moeten gedragen, wat we nog zinvol kunnen verwachten en wat illusies zijn waar we ons misschien aan vastklampen maar waarvan we los moeten komen, in deze logica is Jezus niet te vangen. Als een vogel ontsnapt aan het net van de vogelaar, zegt de psalm (124,7): Het net is gescheurd en Hij is gevlogen.

Het is een doorlopend thema in het evangelie volgens Johannes: Jezus’ ongrijpbaarheid.’

Lees de hele tekst van de preek van Erik Borgman op 1e Paasdag in Utrecht op www.debezieling.nl

*

&Als Jezus niet in u en mij opstaat, is het een zinledig verhaal’

Leo Oosterveen o.p.

&Pasen wordt soms gezien als het eind goed-, al goed-verhaal. Als de definitieve overwinning van het goede op het kwaad, de zonde en de dood. Maar het paasverhaal van dit evangelie vertelt niet over een bovennatuurlijk mythisch strijdtoneel, een titanengevecht, waarbij goede het kwade definitief overwint.

Het christendom heeft geen theorie of metafysische verklaring van het kwaad, noch een alomvattende strategie om het kwaad uit te bannen. En God komt er niet in voor als de definitieve en almachtige overwinnaar van kwaad, lijden, ziekte en dood.

Onze godsdienst heeft veel minder pretenties en is vooral veel praktischer. Zo er sprake is van almacht, gaat het om Gods weerloze overmacht die ons nabij is en ons probeert te doen opstaan en die ons oproept om de lijdenden op te been te helpen.

Die oproep maakt de kern uit van de navolging van Jezus in wie Gods weerloze overmacht het meest zichtbaar is. Op Hem rust Gods zegen en op allen die doen als Hij. Diegenen die gehoor geven aan de oproep tot navolging, belichamen de opstanding, waarvan Jezus de voorganger is.’

Lees hier de hele overweging van Leo Oosterveen o.p. op Paaszondag in de Stevenskerk in Nijmegen

*

&De nacht is voorbij, een nieuwe dag is aangebroken!’

Henk Jongerius o.p.

&Wij zijn niet geroepen om het leven voor elkaar tot een angstland te maken waarin wij elkaar knechten en onderdrukken en naamloos maken, enkel een schakel in het economisch en politiek systeem.

Daarom hoorden wij hoe de Ene het roepen van mensen heeft gehoord en is afgedaald om het te bevrijden en naar een nieuw land te voeren. Zelfs als dat bestaan een leven wordt waarin doodsbeenderen het teken worden van een leven dat doods en onvruchtbaar is geworden horen wij van een nieuwe geest die het leven terugbrengt.’

Lees hier de preek van Henk Jongerius o.p. in de Paaswake in Huissen

*

&Een aansporing om niet bij een leeg graf te blijven zitten’

Gerard Braks o.p.

&Pasen is een feest van leven, bezingt een lied. Leven door en over de dood heen. Ook dat. Maar allereerst: leven hier met elkaar en voor jezelf. Je hoeft niet dood te gaan om volop te kunnen leven. Je hoeft meestal alleen maar te leren om ánders te gaan leven.

We zitten dikwijls zo vast aan meer en beter, aan duurder en mooier. Maar is echt geluk daar wel te vinden? Niet alleen met Pasen maar in heel zijn doen en laten is Jezus ons een andere weg voorgegaan: de weg die geen winst oplevert; doen wat nutteloos en onrendabel lijkt; letten op wat niet te koop is.’

Lees hier de preek van Gerard Braks o.p. op Paaszondag in Huissen

*

Ook gepreekt? Stuur het op naar info@dominicanen.nl