16 April 2017

Meerdere paasverhalen, alle bevrijdend

Ga naar overzicht

Deel op:

at is er gebeurd op de ochtend van Pasen? André Lascaris schrijft een nooit gehouden toespraak voor de leerlingen van Jezus, die de straat op gingen en mensen aan te spreken.

&Wij leven in een wereld die wil weten wat er precies gebeurde na de dood van Jezus. Maar zo leven kan wel eens arm zijn.’

Wat is er gebeurd op de ochtend van Pasen? Wat heeft het groepje leerlingen van Jezus ertoe gebracht de straat op te gaan, mensen aan te spreken en tegen hen te zeggen:

'Jezus, je weet wel, die profetische man met zijn Gallilees accent die de Romeinen hebben gekruisigd op de beschuldiging dat hij een vijand van de keizer zou zijn en de echte koning van de joden, deze man leeft, en accepteert ons, u en ons.

We hadden hem als onze leermeester al opgegeven, en waren weer ons vroegere werk begonnen Maar we bleven met elkaar in gesprek. We deelden met elkaar het brood dat we bij ons hadden, zoals Jezus zo vaak met ons gedaan had. We probeerden aan de hand van de Tora zin te maken van alles wat hij gezegd en gedaan had. En van wat hem aangedaan was.

We vertelden elkaar hoe hij ieder van ons had geroepen. Maar ook dat wij ieder op zijn eigen wijze hem in de steek hadden gelaten toen hij gearresteerd werd.

Tenslotte de ervaring dat hij nu ook ons die schuld kwijtscheldt, zoals hij dat zo vaak heeft gedaan zonder eerst om bekering te vragen. Hij hoopte en geloofde dat als mensen hun schulden kregen kwijtgescholden, zij door dezelfde geest van vergeving werden bezield en zij op hun beurt schulden, materiële en morele, zouden kwijtschelden.’

Zo hebben de leerlingen van Jezus de andere joden niet toegesproken. Ik heb deze toespraak samengesteld uit verschillende elementen van de paasverhalen van de vier evangeliën.

Zo hebben de leerlingen dat ook gedaan, zij het niet met de nog niet geschreven vier evangeliën in de hand, maar aan de hand van de Tora en hun eigen ervaringen. Op een gegeven moment hebben ze hun angst om gepakt en vermoord te worden zoals hun leermeester overwonnen en zijn zij gaan preken. Dat element vieren we met Pinksteren.

We beschikken dus niet over slechts één paasverhaal maar over meerdere verhalen. Het thema is hetzelfde. De leerlingen ervaren dat zij ondanks hun tekortschieten nog steeds worden geaccepteerd door Jezus en dat zij de kracht hadden gekregen evenals hij te vergeven zonder eerst allerlei voorwaarden te stellen.

Zo vergeven te worden en leven te geven is bevrijdend. De lasten van het verleden raak je kwijt. Je kunt opstaan en verder gaan. Je staat met lege handen, verschrikt misschien, maar ook met handen die heel open en creatief kunnen worden. De wereld wordt omgekeerd.

André Lascaris o.p.

Voor de leerlingen heeft Jezus zich laten zien. Allerlei verwachtingen en beelden over een leven over de dood heen speelden mee. Dat waren vaak tamelijk nieuwe ideeën, de gedachte dat er mensen werden omgebracht omdat zij trouw aan God waren ging in tegen de overtuiging dat God rechtvaardig is.

Wij leven in een wereld die alleen maar vertrouwt als iets te meten is en wil weten wat er precies gebeurde na de dood van Jezus. Maar zo leven kan wel eens arm zijn.

Ook verschenen op www.meerdanikzelf.nl, de blogsite van André Lascaris o.p.