18 April 2017

'Laat je gezeggen door wat zich aandient'

Ga naar overzicht

Deel op:

rik Borgmans nieuwe boek Leven van wat komt &is niet erg concreet en praktisch – en toch gaat het van a tot z over de praktijk van het concrete leven’. Op de website hetgoedeleven.com schrijft Tjerk de Reus een boeiende recensie.

Het recente boek van de katholieke theoloog Erik Borgman (1957), Leven van wat komt, handelt over de samenleving: over zorg, economie, onderwijs en ecologie en nog veel meer. Echt een maatschappelijk boek dus.

Het past echter ook naadloos bij het boek over de kerk dat hij in 2015 publiceerde: Waar blijft de kerk, over 'opbouw in tijden van afbraak’.

De grondgedachte van beide boeken is deze: we komen geen stap verder als we inzetten op nieuw beleid, als we doelstellingen kiezen en aldus de problemen willen beheersen. Dan lopen we telkens weer vast.

Plannenmakerij ligt vaak in het verlengde van krampachtigheid. Borgman zegt: we moeten het hebben van 'wat komt’, van datgene wat zich aandient – in de kerk én in de samenleving. Dit klinkt niet erg concreet, zelfs een beetje vaag en je vraagt je onwillekeurig af: hoe wil Borgman eigenlijk dingen oplossen?

Maar als je eenmaal weet hoe hij redeneert, weet je ook dat juist zo’n vraag je op een dwaalspoor zet. Althans, die overtuiging draagt hij krachtig uit in zijn nieuwe boek.

Lees hier de hele recensie van Tjerk de Reus op www.hetgoedeleven.com

*

Leest u het nieuwe boek van Erik Borgman en wilt u een recensie of lezersreactie schrijven? Graag! Via info@dominicanen.nl