14 Maart 2017

Kapittel broeders dominicanen 2017

Ga naar overzicht

Deel op:

an 15-22 maart houden de broeders dominicanen hun vierjaarlijkse kapittel in het klooster van Huissen. Het is de belangrijkste vergadering van de provincie, waar wordt teruggekeken, vooruitgeblikt en een nieuw bestuur wordt gekozen.

De belangrijkste onderwerpen zijn dit jaar de zorg voor de oudere broeders, het vormgeven van de toekomst voor de jongere broeders en de toekomstige structuur van de provincie.

René Dinklo o.p. (hier tijdens een van de feesten bij het achtste eeuwfeest in Rotterdam) heeft zijn eerste termijn als provinciaal overste erop zitten. Foto Ramon Mangold.

Het kapittel is eigenlijk meer dan een vergadering. Het is een samenkomen van broeders die op het spoor willen komen wat hun zending om het evangelie te verkondigen nu van hen vraagt. Dat heeft allerlei praktische elementen – procedures, afspraken, financiën en verkiezingen – maar het heeft zeker ook een religieus karakter.

De Orde der Predikers is vanaf het prille begin 800 jaar geleden democratisch georganiseerd. In de constituties (hier te lezen in het Nederlands) staat nauwkeurig omschreven hoe de broeders hun huizen, kloosters, provincie en Orde moeten besturen.

Over een jaar of vier, zo is de verwachting, is de provincie te klein geworden om helemaal zelfstandig te zijn. Volgens de dominicaanse constituties moet een zelfstandige provincie een minimaal aantal kloosters en broeders hebben. De Nederlandse dominicanen kunnen dan nog een tijd vooruit als vice-provincie – wat in de praktijk niet zoveel zal veranderen.

Het kapittel bespreekt de resultaten van de afgelopen periode en kijkt vooruit. Daarbij zal onder meer gesproken worden over het vormgeven van de toekomst van de Nederlandse dominicanen, die sinds 2013 voor het eerst in jaren weer jongere mannen aantrekken. Dat zorgt behalve voor vreugde ook voor inhoudelijke en praktische hoofdbrekens. Ook de zorg voor de oudere broeders, de gebouwen, de financiën en de dominicaanse projecten komt ter tafel.

Het kapittel in 2013 in de Aula van het klooster in Huissen.

Het kapittel bestaat uit tien stemgerechtigde broeders: de prioren van de vier kloosters in Berg en Dal (Harry Penninx), Zwolle (Jan Laan), Rotterdam (Ben Vocking) en Huissen (Gerard Braks); de provinciaal overste (René Dinklo, die aan het begin van het kapittel officieel vicaris van de provincie wordt en daarmee als het ware demissionair is) en vijf door hun medebroeders gekozen kapittelleden (Henk Jongerius, Leo Oosterveen, Dolf Niesen, Louis Klinkenberg en Jozef Essing).

Verder zitten aan tafel de moderator van het kapittel (lekendominicaan Sipke Draisma) en zeven waarnemers. Zij praten mee, maar hebben geen stemrecht. Het gaat om de socius (Kees Keijsper) en de syndicus (Antoon Boks) van het huidige bestuur, twee lekendominicanen (Yvon Westhuis en Marijke Besteman) en twee vertegenwoordigers van de zustercongregaties (Joy van der Werf en Josephina Burger). De zevende waarnemer is Stefan Mangnus, als vertegenwoordiger van de zes jongere broeders die nu in hun vormingsperiode zijn.

De vergadering begint op woensdag 15 maart en duurt een week. Op zaterdag 18 maart staan de verkiezingen voor provinciaal overste en diverse andere functies gepland.

Misschien wilt u in gebed of goede wensen met de broeders en zusters verbonden zijn.

Zonlicht in de Thomaskapel van Huissen.