27 Maart 2017

De woestijnwijsheid van joden, christenen, moslims

Ga naar overzicht

Deel op:

e stilte, leegte, onnoembaarheid van de Ene: dat verbindt jodendom, christendom en islam, de godsdiensten van de woestijn. Leo de Jong o.p. vertelt er binnenkort over bij een tentoonstelling over kerk en staat in Schiedam. Een uitsnede.

Leo de Jong o.p. Foto Ramon Mangold

Wij zijn altijd gebonden aan onze beperkte horizon; een horizon, gevormd door onze eigen omgeving, cultuur, geschiedenis, taal, ervaringen. Deze horizon biedt kansen op wijsheid, schoonheid, verbondenheid, vrede en heil.

Maar het is en blijft eenzijdig: ónze horizon en dus niet de horizon van mensen, die in een andere omgeving, cultuur, geschiedenis, taal, ervaringen, leven.

Moeten wij zó overtuigd zijn van de waarheid van onze eigen horizon, dat wij verplicht zijn om anderen tot onze inzichten te bekeren? Of – nog erger – moeten wij die andere godsdienstige culturen veroordelen en zelfs uitsluiten of vervolgen, omdat zij andersdenkenden zijn?

Is er een andere innerlijke houding mogelijk, als je zelf heilig overtuigd bent van de juistheid van jouw Weg naar Die Ene, en aan die Weg trouw wilt blijven?

Klik om te vergroten.

Kan het anders? Misschien kan het via de weg, die mystici in al die godsdiensten gingen en gaan, omdat zij in hun eigen bron de smaak van het water van de ene, diepe ondergrondse rivier hadden geproefd, waarnaar alle bronnen in al hun verschillen proberen te reiken. Zij beseften, dat zij uit moesten gaan van de eenheid, die de Eeuwige is, en niet van de verschillen, hoe heilig die ook worden ook genoemd.

Ibn Al-Arabi durfde rond 1200 te schrijven:

Mijn hart is open genoeg geworden voor elke vorm:
het is een weide voor gazellen
en een convent voor christelijke monniken,

een tempel voor afgodsbeelden
en de cirkelgang van de pelgrim rond de Kaäba,
de tafels van het Verbond

en de boekrollen van de Koran.

Ik volg de weg van de liefde,
waar de kamelen, die de liefde dragen, ook maar heengaan.
Dat is mijn geloof en aan dat geloof houd ik mij vast.

*

Klik hier voor de hele lezing: Zuil van woestijnwijsheid – door Leo de Jong OP

De tentoonstelling Poligious Issues deze week in De Kroon op de Koemarkt in Schiedam is van internationale kunstenaars die werken hebben gemaakt over de verhouding tussen kerk en staat.

De lezing van Leo de Jong o.p. vindt plaats op 30 maart om 20.00u