09 Maart 2017

Contemplatieve politiek (2): goedheid ontdekken

Ga naar overzicht

Deel op:

Het gaat in het politieke debat steeds over wat wij, de burgers, willen. Het gaat over de doelen die politici namens ons willen stellen. Vervolgens gaat het over planning en uitvoering, over te bereiken en bereikte resultaten. Deze manier van denken is een groot probleem.’

Erik Borgman

Op www.debezieling.nl verschijnen vijf artikelen van lekendominicaan en theoloog Erik Borgman over contemplatieve politiek.

Het wordt al door de bijbelse verhalen gesignaleerd. Als in de tuin van Eden de slang Eva en Adam verleidt te eten van 'de boom van de kennis van goed en kwaad’ midden in de tuin (Genesis 2,17), dan is het probleem niet het verlangen van de eerste mensen om goed en kwaad te kennen.

Er is vaak gesuggereerd dat het bijbelverhaal het streven naar kennis zou afwijzen, maar daar gaat het niet om. Het probleem is dat Adam en Eva deze kennis niet willen opdoen via het bewerken en beheren van de tuin, zoals hun is opgedragen (Genesis 2,15).

Verleid door de slang zoeken zij een shortcut, een manier om goed en kwaad in de greep te krijgen en er aldus over te beschikken.

Immers, als je er vooraf van verzekerd bent dat wat jij doet het goede is, hoef je je verder door niemand te laten gezeggen en kun je je gang gaan. Dat is voor eindige mensen een gevaarlijke vorm van hybris, van hoogmoed.

Lees hier de hele tekst.

*

Eerder verscheen: Contemplatieve politiek: 'Het goede dat zomaar komt’