28 Maart 2017

Bericht uit het centrum van de Orde

Ga naar overzicht

Deel op:

r. Michael-Dominique Magielse o.p. verblijft drie maanden in Rome, voor zijn studie Theologie en Media. Hij woont in het convent van Santa Sabina en werkt mee op de communicatie-afdeling van de predikorde. Een impressie.

Michael-Dominique studeert Theologie en Media aan de VU in Amsterdam. De Santa Sabina in Rome is het hoofdkwartier van de dominicanen. In de communiteit wonen Magister Bruno Cadoré o.p. en zijn socii, het bestuur van de Orde. 

Michael-Dominique op het Sint Pietersplein

‘De communiteit van Santa Sabina is eigenlijk een vreemde gemeenschap. Ze bestaat uit broeders vanuit alle windstreken waar de orde actief is. Het zijn de socii van de Magister, promotoren, naaste medewerkers en studenten aan een van de pauselijke universiteiten in Rome.

De socii zijn net als de Magister vaak op reis. Ze bezoeken broeders en zusters in het deel van de wereld waar zij verantwoordelijkheid voor dragen. Soms zijn we met velen in huis, soms blijft er slechts een kleine club over.

Daarnaast is het in Santa Sabina een komen en gaan van diverse broeders die deel uitmaken van bijvoorbeeld een commissie en in Rome bijeenkomen voor een vergadering. Onlangs waren de provinciaals die het afgelopen jaar zijn gekozen bij elkaar voor een training in het ‘provinciaal zijn’, een bootcamp van twee weken. Het is dan een full house.

Dat geldt ook voor de zogenaamde plenaries, die vier keer per jaar plaatsvinden en waarbij de Magister, zijn socii, promotoren en andere curieleden twee weken ‘thuis’ zijn en vergaderen over het wel en wee binnen de orde en de hele dominicaanse familie.

Italiaanse koffie! Een van de belangrijkste ontmoetingsplekken van het convent.

Door de grote verscheidenheid aan dominicanen die hier voor lange of korte tijd zijn, is Santa Sabina binnen de orde een groot ontmoetingscentrum, waar broeders en culturen met elkaar in contact komen. Ieder brengt iets van zijn eigen gewoontes en cultuur, maatschappelijk en kerkelijk, mee naar Rome.

Het is verrijkend om van elkaar te horen en te leren, daarnaast onderstreept het de enorme diversiteit binnen de orde. Zo vroeg de nieuwe provinciaal van de Filipijnen mij naar de recente aanwas van broeders in Nederland. Hij kent ons land omdat hij in Nijmegen heeft gestudeerd.

De basilica Santa Sabina

Ik vertelde hem over de opleving in roepingen, het is pril, maar hoopvol. Hij vertelde over het overschot aan roepingen in zijn provincie, waardoor ze een streng selectiebeleid toepassen en ook mannen helaas de deur moeten wijzen. Het kan verkeren.

Zoals in zoveel communiteiten zijn de kapel en de refter de belangrijkste plaatsen van ontmoeting, een paar keer per dag voor gebed en de maaltijd. En waar ieder eigen cultuur en gewoontes meeneemt naar Santa Sabina, gelden op deze plaatsen de gewoontes van het huis en de stad.

Koor: hier wordt dagelijks de lauden en vespers gebeden en de mis gevierd.

De liturgie is in het Italiaans, logisch zou je denken in Rome, maar op twee broeders na is niemand van de gemeenschap Italiaans, waardoor de communicatie niet altijd even soepel loopt. Tijdens de maaltijd zoekt ieder meestal zijn ‘eigen’ taalgroep op. Dat maakt het gesprek wat makkelijker, al doet een ieder zijn best zich in het Italiaans verstaanbaar te maken als het moet.

De lunch, pranzo, begint steevast met pasta of risotto, gevolgd door de vlees of vis met groente, in royale porties, met café na. Na de koffie volgt de siësta. Rond een uur of vier ‘ontwaakt’ het convent en hervat een ieder zijn werkzaamheden tot een uur of zeven in de avond.

Mijn taak binnen de communicatieafdeling is vooral gericht op wat ze in het Engels noemen ‘community management’, het aansturen van online gemeenschappen, bijvoorbeeld via sociale media, denk aan Facebook en Twitter, ook daar is de orde actief.

Zondagochtend: recreatie met uitzicht op Rome en de St Pieter.

Rond het feest van Catharina van Siena eind april werk ik samen met de broeders van het convent van Maria Sopra Minerva, waar (een deel van) Catharina ligt begraven aan een digitale noveen: negen dagen lang een ander gebed online via de website en de sociale media.

De meeste communicatie naar buiten toe heeft een institutioneel karakter, het is veel informatie gericht op de organisatie van de orde en over de dominicaanse familie.

Ook houd ik mij bezig met interne communicatie. De orde heeft een eigen sociaal netwerk, Atrium, om de samenwerking en onderlinge communicatie tussen broeders uit de diverse provincies en werelddelen te bevorderen. Nog niet veel dominicanen kennen dit netwerk. Door het produceren van instructievideo’s (tutorial) hoop ik hier verandering te brengen: het is een uitdagende taak.’

*

Eerder verschenen:
Rome, Santa Maria Sopra Minerva
Catharina van Siena (1347-1380)
‘Keer terug naar mij met heel uw hart’
Feestelijke eerste professie Thomas en Michael