14 Februari 2017

Hoe is het met de novicen?

Ga naar overzicht

Deel op:

n Cambridge is het noviciaat van de Engelse provincie gevestigd, waar dit jaar ook de Nederlandse broeder Augustinus woont. Via een blog van de priorij is een glimp op te vangen van het leven van de dominicaanse novicen.

In de priorij in Cambridge huist een communiteit van momenteel dertien leden, van wie zeven novicen, onder wie de Nederlandse Pascal, kloosternaam Augustinus.

Novicen tijdens een recent uitstapje naar de kathedraal van Norwich. Geheel links de Nederlander Augustinus.

Het noviciaat is een jaar van inkeer en intensieve kennismaking, waarna al dan niet besloten wordt tot de tijdelijke professie. Toen enkele jaren geleden voor het eerst in een lange tijd jongere Nederlandse mannen zich meldden voor een leven als dominicaan, is besloten tot de samenwerking met de Engelse provincie.

Augustinus is de zesde Nederlander die deze route volgt. Vijf van hen hebben een tijdelijke professie gedaan, een verbintenis voor drie jaar. Een van hen heeft een andere levenskeuze gemaakt. Een zevende Nederlander, Hans, heeft zijn noviciaat in Zwolle doorlopen. Hij zal begin april in kleine kring zijn tijdelijke professie doen.

Klik hier voor het blog van het Engelse noviciaat.

Ook geroepen?