10 Januari 2017

Woorden en gebaren gaan hun weg

Ga naar overzicht

Deel op:

aak weten de gebruikers van het woord of gebaar niet meer 'van wie ze het hebben’.

Dit minifilmpje over &licht doorgeven’ werd in de kersttijd veel gedeeld op sociale media.

We mogen er van uitgaan dat elke daad die je stelt iets verandert in de ontmoeting met een ander.

Een soms minieme beweging, een positief of negatieve, kan een klein, maar mogelijk steeds groter wordend gebaar bij de anderen oproepen. Woorden, die je soms ontsnappen, blijken met anderen mee te gaan en te groeien in betekenis.

Vaak weten de gebruikers van het woord of gebaar niet meer 'van wie ze het hebben’. Woorden en gebaren gaan onopgemerkt en onzichtbaar hun weg, onderdrukking en geweld verspreidend of juist bevrijdend, troostend, hoop gevend.

Het is fijn een blijk van waardering te krijgen. Maar ik probeer te leven zonder de dwang succes te moeten hebben.

*

Slot van het blog van André Lascaris op www.meerdanikzelf.nl