02 Januari 2017

Prijsvraag Plein van Siena

Ga naar overzicht

Deel op:

lein van Siena in Amsterdam looft een prijs van € 1500,- uit voor een BA- of MA-onderzoek binnen theologie /levensbeschouwing. De prijs zal uitgereikt worden aan onderzoek naar vernieuwende vormen van levensbeschouwelijke en geloofscommunicatie, onderzoek dat Plein van Siena helpt het beleid voor de toekomst verder te ontwikkelen.

Plein van Siena aan de Rijnstraat in Amsterdam

Het Plein van Siena is een centrum voor spiritualiteit, bezinning en ontmoeting in de Rivierenbuurt in Amsterdam. Plein van Siena is een initiatief van de parochie Sint Thomas van Aquino en wordt gedragen door de Nederlandse Provincie van de orde van de Dominicanen.

In 2016 bestaat de orde van de Dominicanen 800 jaar. De Plein van Siena prijsvraag is één van de initiatieven in het kader van dit eeuwfeest. Belangrijk aandachtspunt van Dominicus was in zijn tijd het ontwikkelen van nieuwe vormen van evangelisatie en geloofsverkondiging.

In deze geest zoeken wij, de initiatiefnemers van Plein van Siena,  ook vandaag naar vormen van geloofscommunicatie gericht op de toekomst.

De initiatiefnemers van Plein van Siena gaan er van uit dat elke mens zoekt en verlangt naar zin en betekenis en dat zin en betekenis een religieuze dimensie hebben.

Daarbij zijn wij er van overtuigd dat de verkondiging van het evangelie het verlangen van mensen aanspreekt en opent voor Gods Koninkrijk. De vraag is welke mogelijkheden van verkondiging en communicatie daarvoor vandaag het meest geëigend zijn.

Winkel van Plein van Siena

De parochie Sint Thomas van Aquino heeft Plein van Siena willen oprichten met het oog op de doelgroep van dertigers en veertigers. Deze generatie lijkt over het algemeen niet meer aangesproken te worden door de traditionele kerk- en parochiestructuur. Onze vraag is daarom: hoe dan wel?

Doelstellingen van Plein van Siena zijn:
– Reflectie op de hedendaagse cultuur.
– De ontwikkeling van mensen verbinden met noties als zorg, gerechtigheid en verzoening.
– Stimuleren van communicatie over de religieuze dimensie van het dagelijkse leven en het zoeken naar het heilige.
– Stimuleren van het levensbeschouwelijk gesprek.

Het prijswinnende onderzoek zal onderzoek zijn dat ons helpt deze doelstellingen te realiseren. Zie voor verdere informatie over Plein van Siena de website: www.pleinvansiena.nl.

Deelname
Deelnemers kunnen hun onderzoek inzenden tot 1 juni 2017 aan Plein van Siena, Rijnstraat 109 hs, 1079 HS Amsterdam, info@pleinvansiena.nl, ter attentie van Sandra Lindeman, coördinator.

Marieke Maes, voorzitter Plein van Siena

De juryvoorzitter is René Dinklo o.p. provinciaal van de Dominicanen Nederland en bestaat uit deskundigen op het gebied van levensbeschouwelijke communicatie.

Voor verdere informatie: Marieke Maes, voorzitter programmaraad Plein van Siena: mariekemaes@xs4all.nl.

Bron: Pleinvansiena.nl