24 Januari 2017

Paus: 'Verdwaal niet in nieuwsgierigheid'

Ga naar overzicht

Deel op:

et &carnaval’ van de wereld prikkelt onze nieuwsgierigheid, maar dat mist de stevigheid en de oriëntatie van God en het Evangelie. Dat zei paus Franciscus zaterdag 21 januari 2017 bij de afsluitende eucharistieviering van het jubileum van de Orde in de Sint Jan van Lateranen in Rome.

Scroll naar beneden om de Mis terug te zien met en zonder Engels commentaar.

paus bij slot 800-21-1-2017

“De Bijbel presenteert ons vandaag twee tegengestelde menselijke scenario’s: aan de ene kant het &carnaval van wereldse nieuwsgierigheid’ en aan de andere kant de verheerlijking van de Vader door goede werken. Ons leven beweegt steeds tussen deze twee scenario’s.

In feite bestaan ze in elk tijdperk, zoals de woorden van Sint Paulus aan Timotheus laten zien (cf. 2 Tim 4:1-5), net als het optreden van Sint Dominicus en zijn eerste broeders, 800 jaar geleden.

Paulus waarschuwt Timotheus dat hij het Evangelie moet verkondigen in een omgeving waarin mensen steeds uitzien naar nieuwe leraren, mythen, ideeën en ideologieën (2 Tim 4:3).

Dit is het carnaval van wereldse nieuwsgierigheid, van verleiding. Daarom instrueert de apostel zijn leerling met krachtige taal, zoals &urgent’, &overtuigen’, &berispen’, &vermanen’ en dan: &wees standvastig’ en &verdraag het lijden’ (vv. 2.5).

Het is interessant om te zien hoe toen al, 2000 jaar geleden, de apostelen van het Evangelie te maken hadden met dit scenario, dat zich in onze dagen ontwikkeld en geglobaliseerd heeft in de verleiding van het subjectivistische relativisme.

De neiging om nieuwigheden te zoeken die eigen zijn aan de mens, krijgt de meeste ruimte in een samenleving van uiterlijkheden en consumptie, waarin oude dingen vaak worden gerecycled, maar waarin het belangrijk is ze als nieuw, aantrekkelijk en boeiend te presenteren.

Zelfs de waarheid is gefabriceerd. We leven in de zogenaamde &vloeibare samenleving’, zonder vaste punten of assen, beroofd van solide en stabiele steunpunten, in een cultuur van het vergankelijke, van gebruiken en afdanken. Opvallend anders dan dit wereldse &carnaval’ is het tegenovergestelde scenario, dat we vinden in de woorden van Jezus die we net hoorden: &Eer uw Vader in de hemel’.

En hoe kan je de pseudo-feestelijke oppervlakkigheid laten en God eren? Dat gebeurt door de goede werken van degenen die, als leerlingen van Jezus, &zout’ en &licht’ worden.

&Laat je licht schijnen voor de mensen – zegt Jezus – opdat zij jullie goede werken zien en eer brengen aan jullie Vader, die in de hemel is’. Temidden van het &carnaval’ van vandaag en gisteren is dit het antwoord van Jezus en van de kerk, dit is de stevige steun in een &vloeibare’ omgeving: de goede werken die we kunnen doen dankzij Christus en Zijn Heilige Geest, en die in ons hart dankbaarheid en lof wekken vanwege God de Vader. Of die tenminste de vraag oproepen: waarom? Waarom gedraagt iemand zich zo als getuige van het Evangelie? – wat voor de wereld een verontrustende vraag is.

Maar dit &opschudden’ kan niet gebeuren als zout zijn smaak verliest of als het licht verborgen blijft (cf. Matth 5:13-15).

Jezus zegt het heel duidelijk: als zout zijn smaak verliest, is het niet meer bruikbaar. Wat treurig als zout zijn smaak verliest, als de Kerk haar smaak verliest! Pas op voor een priester, een gewijd persoon of een gemeenschap die zijn of haar smaak verliezen!

Vandaag eren we de Vader voor het werk dat Sint Dominicus 800 jaar geleden deed, zo vervuld van het licht en het zout van Christus; een werk ten dienste van het Evangelie, verkondigd met woorden en met leven; een werk dat, met de genade van de Heilige Geest, zo veel mannen en vrouwen heeft geholpen om niet de weg kwijt te raken in het &carnaval’ van de wereldse nieuwsgierigheid, maar die in plaats daarvan smaak kregen door de heilige leer en het Evangelie, en die op hun beurt licht en zout zijn geworden, doeners van goede werken … en ware broeders en zusters, die God eren en anderen leren God eer te brengen met de goede werken van het leven.”

(Bron: op.org)

Klik hieronder om de Mis terug te zien met en zonder Engels commentaar.