05 Januari 2017

Nieuws van de dominicanessen van Bethanië

Ga naar overzicht

Deel op:

omende maand houden de dominicanessen van Bethanië (actief in Nederland, Duitsland en Letland) hun algemeen kapittel. De congregatie leeft en merkt zelfs dat er vrouwen beginnen te informeren naar leven als zuster.

Blikwisseling 3-2016Het kapittel bestaat uit vijftien zusters: vijf bestuursleden en tien afgevaardigden. Samen tellen ze vier nationaliteiten en de gemiddelde leeftijd is 57. Het kapittel, waarvan de eerste voorbereidende bijeenkomst in oktober werd &gecelebreerd’ met een meditatieve dans, bespreekt de stand van zaken en de toekomst van de congregatie &als een door God bijeen geroepen vergadering’.

In de nieuwsbrief van de dominicanessen van Bethanië staan deze en andere nieuwtjes te lezen. Ook wordt er melding gemaakt van het feit dat er in het jubileumjaar, waarin de Orde zich meer profileerde, ineens meer belangstelling is voor het religieuze leven.

&Er zijn jonge vrouwen die meer willen weten over wat dominicanes-zijn betekent, hoe we leven, wat voor werk we doen en hoe dat gaat. Iemand schreef: “Hoe zou mijn dag er uit zien als ik bij jullie zou leven?”

Deze vraag zou vroeger waarschijnlijk niet gesteld zijn, nu wel. Het is interesse voor het leven van alledag als je intreedt. Als je deze mensen vraagt waarom ze willen intreden, dan is het antwoord: “Ik ben op zoek naar gemeenschap, samen bidden, samen zoeken naar God, het uitdragen van je geloof als religieuze”.

Het valt ook op dat de meesten een goede baan hebben, een huis, een goed sociaal leven. “Maar”, zeggen ze, “toch mis ik de gemeenschap, het samen leven en bidden”. Het is allemaal heel pril, maar wie weet komt er toch nog een nieuwe loot aan deze tak van de dominicanessen.’

Lees hier de hele Blikwisseling 3, 2016

Zie ook www.dominicanessenvanbethanie.nl