19 Januari 2017

'Ketterij vandaag: God gebruiken als machtsmiddel'

Ga naar overzicht

Deel op:

De grootste ketterij vandaag is God te willen gebruiken om macht uit te oefenen over anderen.’ Dat zei br. Bruno Cadoré, magister van de Orde der Predikers, woensdag in een persconferentie bij het einde van het achtste eeuwfeest.

Magister Bruno Cadoré in gesprek met journalisten (foto: SIS).

Broeder Bruno ging in gesprek met journalisten in het Vaticaan. Momenteel vindt een afsluitend congres plaats over de opdracht van de Orde. Zaterdag wordt in de Sint Jan van Lateranen en op tal van plaatsen in de wereld – in Nederland in Veenendaal – het de viering van het 800-jarig bestaan afgesloten.

Stichter Dominicus begon de Orde om antwoord te geven op de katharen, die in zijn tijd in Zuid-Frankrijk veel steun vonden. Volgens de magister schuilt de hedendaagse ketterij in &God laten zeggen of doen wat hij niet gezegd of gedaan heeft. Als dat gebeurt, moeten wij het onthullen.’

&God gebruiken om macht uit te oefenen over anderen is een verleiding voor iedereen, de grootste verleiding die Sint Dominicus wilde bestrijden. Het gaat niet alleen om terreur met wapens, maar over alle middelen waarmee God gebruikt wordt om menselijke macht te rechtvaardigen, zoals de ideologie van het liberalisme, die stelt dat er geen ander systeem mogelijk is.’

Bron: SIS

Zier ook: Live: congres en viering in Rome bij slot 800 jaar