10 Januari 2017

Zondagskind

Ga naar overzicht

Deel op:

ondagskind Dominicus Guzman is een herdrukte brochure van Thom Breukel over bidden met Dominicus en zijn negen gebedshoudingen. Op de oneven maandagavonden in Amsterdam zelf te ervaren.  

zondagskindToen Zacharia neerschreef: ‘En alle volkeren zullen in Jeruzalem samenkomen om te buigen voor Jahweh’, (14,16) moet hij bidden met het lichaam voor ogen gehad hebben.

Door de eeuwen heen hebben mensen van alle godsdiensten gebeden, ze gebruikten hun lichaam daarbij als instrument. Ook Dominicus kende het bidden met zijn lichaam; hij vroeg aan zijn broeders dat ook zo te doen.

In de Codex Rossianus 3, 13de eeuw – over de gebedsgebruiken van Dominicus – is daar een beschrijving van gegeven. De middeleeuwse plaatjes illustreren de gebedshoudingen, de psalmregels willen de tekst ondersteunen.

De brochure, destijds gemaakt voor het toenmalige DAC in Huissen, is herdrukt en voor € 3,- plus portokosten te bestellen bij iconenatelier ‘In een zachte bries’, Handboogstraat 4, 1012 XM Amsterdam. Of per email bij th.breukel@upcmail.nl

Een van de ‘negen manieren van bidden’ van Dominicus is: onderweg zijn.

Op de oneven maandagavonden om 19.30u in het Huis op het Spui (Handboogstraat 4 in Amsterdam): christelijke lichaamsmeditatie met gebedshoudingen van Dominicus. Wees van harte welkom, graag vooraf aanmelden bij: th.breukel@upcmail.nl

Moge de aandacht voor ons lichaam de geest wakker houden voor Hem waarom het allemaal begonnen is.