27 December 2016

Snuffelen in kerstpreken

Ga naar overzicht

Deel op:

uist met Kerstmis zitten de meeste kerken vol. Voorgangers doen hun best om actualiteit en geloof, persoonlijke ervaring en hoop voor de toekomst met elkaar te verbinden: om te laten zien waar we van zijn. Bij het natafelen: zinnen uit overwegingen van dominicaanse predikers.

De herdertjes gooiden met stenen

Ernst Marijnissen o.p.

‘”De herdertjes lagen bij nachte”. Zo zingt een oud en romantisch kerstlied. Of moet het zijn: “De herdertjes gooiden met stenen”? Dat laatste maakte ik ooit mee, even buiten Betlehem tijdens een reis door Israël. Op het herdersveld lag een grote kudde schapen en iets opzij daarvan zaten drie herders. Toen wij even bleven staan begonnen de herders woest te schreeuwen, pakten stenen op en begonnen ermee naar ons te gooien, zoals we zo dikwijls op televisie zien als Palestijnen Israëlische soldaten bevechten.

We maakten dat we wegkwamen en vonden ze natuurlijk niet aardig. Het ligt voor de hand om te denken dat dit niets met de werkelijkheid van God te maken heeft. Maar ik denk dat die stenengooiende herders bij Betlehem meer overeenkomsten vertonen met hun collega’s van zo’n twintig eeuwen geleden dan de brave herderbeeldjes die onze kerststallen bevolken.

De wereld die hoort van vrede op aarde, is niet braaf, niet vriendelijk, niet hoffelijk en wil helemaal niet veranderen, tenzij we -gemeten naar onze maatstaven- er beter van worden.’

Lees de hele preek van Ernst Marijnissen op Kerstavond op de website van de communiteit van Huissen.

*

Een Redder is ons geboren en wij zijn daarnaar op zoek

René Dinklo o.p.

‘Ik hoor sommigen al denken: “Wat een zwaar begin van een kerstpreek”. Een lichtvoetiger begin kan ik mij inderdaad voorstellen. Maar het kerstfeest heeft alles van doen met de wereld.

In het veel gekende kerstevangelie krijgen herders directies van de engelen om naar het kind te gaan. De wijzen krijgen eveneens aanwijzingen, maar dan van een lichtende ster om het kind te kunnen vinden. Wij zijn ook in beweging gekomen vanwege dit kind, anders waren we hier niet. Een Redder is ons geboren en we zijn daarnaar op zoek.

Maar wat is het eindresultaat van onze zoektocht en die van de herders en de wijzen als we daar geen consequenties aan verbinden?’

Lees hier de verkondiging op eerste kerstdag 2016 door René Dinklo

*

Toekomst verbergt zich in wat zich laat aanzien als onmacht

Erik Borgman o.p.

‘Vertrouwen is geen naïeve illusie. Hoe safe het ook lijkt om alleen in macht te geloven, de toekomst verbergt zich in wat zich laat aanzien als onmacht.

Hebben wij medelijden met Maria en Jozef en al die anderen die zonder bescherming door de wereld zwerven, of begrijpen wij dat waar zij onder ons zijn het nieuwe begin ontstaat dat wij broodnodig hebben?

Worden wij vertederd door het kerstkind, of zien we het als de presentie van Gods blijvende trouw, de onstuitbare kracht van licht en leven die er bij ons op aandringt er bij ons op blijft aandringen ook ons leven te vernieuwen? Horen we de engelenkoren, zien we de glorie die hen omstraalt, voegen we ons erin in?

Dat is mogelijk, dat is en blijft ondanks alles altijd weer mogelijk. Want Gods Woord van leven, licht en betrokkenheid woont voorgoed onder ons.’

Lees hier de hele overweging kerstnacht 2016 door Erik Borgman

*

In den beginne was het woord…

Theo Koster o.p.

‘Dat heldere licht was er al, en het leven opent je de ogen ervoor, voor die wonderlijke mengeling van samen en alleen zijn. En al levend kun je ontdekken dat je naar dat licht toegetrokken wordt. Het is een warm licht dat je kan doen voelen, dat deze warmte ook in jouzelf zit. Kinderen worden van God, noemt Johannes dit.

In en tussen ons in is God aanwezig. Je komt Haar tegen door volop te leven en je niet op te sluiten in jezelf. In het leven van alledag wijst de wet van Mozes richting, en is Jezus een gids naar God. Johannes ziet het goed. Jezus is geen god; Jezus doet God.’

Lees hier de hele preek van Theo Koster op eerste Kerstdag in Huissen. 

*

Geen grandioze uitzondering, maar Weg

Leo de Jong o.p.

‘En dat is het wat de kerstverhalen ons willen leren: niet in de eerste plaats een gebeurtenis van ruim tweeduizend jaar geleden, maar dat God ook aan het Licht wil komen in mensen, die tegenwoordig beschouwd worden als collateral damage: bijkomende schade.

En waarachtig: het is er een gelukt om even goed als God te worden, omdat Hij liefde, vrede en verbondenheid-met-mensen werd, vlees en bloed geworden.

Dit niet als grandioze uitzondering, maar als Weg: opdat ook ik doe, wat Jezus Christus heeft gedaan.’

Lees hier de hele preek op de dagmis van Kerstmis van Leo de Jong, in Schiedam.

*

Helpen jullie mee om het licht te laten schijnen?

Loes Belt o.p.

‘Dat er een bijzonder kindje was geboren: de Zoon van God. We zeggen dat maar zo eenvoudig, maar eigenlijk hebben we daar geen woorden voor.

(…) Ook jullie vaders en moeders en jullie zelf dragen het licht van Kerstmis. Het Kerstkind kijkt ook ons aan en vraagt: helpen jullie mee om het licht het hele jaar door te laten schijnen?’

Lees hier het Woordje voor de herdertjesviering in Voorhout van lekendominicaan Loes Belt.

*

Geboorte en menswording zijn niet zonder dood gegeven

Anneke Grunder o.p.

‘Lucas maakt ons vandaag duidelijk dat niet alleen voor Jezus, maar voor allen die hem willen volgen geboorte en menswording niet zonder dood gegeven zijn.

Hij beschrijft hoe Stefanus als volgeling van Jezus getuigt van diens blijde boodschap. ‘Getuigenis’ is in het Grieks ‘marturion’. Ons woord ‘martelaar’ is ervan afgeleid.

Stefanus wordt door zijn getuigenis de eerste martelaar van de kerk. Getuigen van het evangelie en het risico dat dit je dood wordt liggen – zo lijkt het – in elkaars verlengde, zoals het donker hoort bij het zien van de ster, en de dood bij het leven.’

Klik hier voor de viering inclusief de verkondiging op 2e Kerstdag in Zwolle door lekendominicaan Anneke Grunder

*

Wij, gewone mensen, willen leven zoals Jezus voorleefde

Ineke van Cuijk o.p.

‘In deze donkere dagen zoeken wij bij elkaar warmte en geborgenheid. Wij delen het beste dat in ons is – goede wensen en misschien wat geschenken. Want ook wij willen het aloude visioen in leven houden!

Wij willen ons niet laten regeren door de haat – we willen niet met mensen meelopen die groepen discrimineren, en beschimpende taal gebruiken. Wij, gewone mensen, willen leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd: betrouwbaar zijn in woorden en in daden, zorg hebben voor onze naasten en delen met wie dat nodig hebben.

En gelukkig zien we daar ook genoeg voorbeelden van. Wat kan een kleine jongen, die erg ziek is – Tijn– niet op gang brengen… Een eenvoudig idee – nagels lakken – en miljoenen reacties. Gelukkig zijn mensen hier nog steeds gevoelig voor en komt het beste in mensen boven.’

Klik hier voor de hele overweging op kerstavond 2016 van lekendominicaan Ineke van Cuijk in de parochie De Levensbron in de kerk van O.L.V. van Zeven Smarten in Haalderen.

*

Hoe kunnen mensen ontdekken dat ze gelukkig kunnen leven?

Sipke Draisma, o.p.

‘Toen vroegen de vrouwen van Abraham, Isaak en Jacob het woord. Ze hadden al even in een hoekje met elkaar zitten praten. “Ja, zeg het maar Sara”, zei God tegen de vrouw van Abraham.
“Een kind, God, een kind zou weleens de oplossing kunnen zijn.”

“Hoe bedoel je, Sara”, vroeg God. “Nou”, zei Sara, “tegenover een klein kind weet iedereen zich te gedragen. Daar zorg je goed voor, die geef je liefde, warmte en aandacht. Daar schreeuw je niet tegen maar geef je het beste van jezelf. Dat zal voor de mensen een teken zijn hoe ze met elkaar moeten omgaan”.’

Lees de hele overdenking van lekendominicaan Sipke Draisma voor de familieviering op Kerstochtend in Dronryp

*

Wees niet bang om op pad te gaan

Ineke van de Par o.p.

‘Ieder van ons heeft de kracht en de macht om in navolging van Hem te zijn als koningen die licht door vrede brengen in een wereld vol duisternis.

Dat zijn grote woorden maar wees gerust: we krijgen iedere dag weer de kans om als een mens van God met een klein lichtje in onze handen en hart en een beetje beverig, opnieuw de wereld in te gaan.

Wees niet bang om op pad te gaan, God is geboren. God is jou nabij, jij bent het waard om mens te zijn voor God, je hele leven lang.’

Lees hier de hele Overweging met Kerstmis van lekendominicaan Ineke van de Par in de gevangenis van Middelburg.

*

Dit kind zal in ieders oor fluisteren

Dorry de Beijer o.p.

Wie te klein denkt over het geheim dat wij vandaag vieren denkt te klein over God, maar ook over zijn medemens. Want ieder mens kan die grootheid belichamen, hoe klein, oud, jong, ziek dan ook. Wie zijn medemens miskent, miskent God.

Dit Kind van Godswege zal niemand naar de mond praten.
Dit Kind zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen.
Dit Kind zal nooit het geknakte riet breken.
Het zal in ieders oor fluisteren: heb jezelf lief, en precies zo ook de ander.

Lees hier de hele overweging van op Kerstavond 2016 van lekendominicaan Dorry de Beijer in zorgcentrum Joachim en Anna in Nijmegen.

*

Ook gepreekt met Kerstmis? Stuur de tekst naar de redactie.

Kersttafereel van Fra Angelico o.p.