26 December 2016

'Schillebeeckx' onderzoek bracht Jezus tot leven'

Ga naar overzicht

Deel op:

p class="p1">&Niet huilen, maar lachen is Gods diepste doel voor de mensheid’.

NCR SchillebeeckxIk kan niet alle details samenvatten van de complexe en rijke argumentatie. Maar twee dingen bleven belangrijk voor me: het boek Jezus, het verhaal van een levende bracht Jezus voor me tot leven en het bracht hermeneutiek voor me tot leven.

Ondanks alle geleerdheid gaf het me een frisse kijk op Jezus. Met name twee hoofdstukken in het boek zijn voor mij parels in de kroon. In het tweede deel gaat het over &Jezus’ boodschap van verlossing’ en in over &Jezus manier van leven’. Hij beschrijft de fundamentele focus van Jezus, het Rijk Gods, zijn parabels, zijn praxis van tafelgenootschap, zijn Godsbeeld en Gods visie op menselijkheid: &Niet huilen, maar lachen is Gods diepste doel voor de mensheid’.

En vooral Jezus eigen intieme ervaring van God tot wie hij bad als Abba. 

Jezus is ons venster op God, onze ingang tot God. Zinnen uit het boek klinken nog steeds in mijn lessen: Jezus’ menselijke geschiedenis is &het verhaal van God’, &de parabel van God zelf’, &God vertaald voor ons’, de &mystiek en exegese van God’.

Ten tweede bracht het boek hermeneutiek voor me tot leven. De moed van de hele onderneming vond ik opwindend. In een bewuste &Christologie van onderop’ probeerde Schillebeeckx de oorsprong van het christelijk geloof in Jezus Christus te beschrijven door het hermeneutische proces te reconstrueren dat leidde tot de evangelies.

*

De Australische priester en docent theologie Ormond Rush schrijft in The National Catholic Reporter over hoe het boek &Jezus, het verhaal van een levende’ van Edward Schillebeeckx (uit 1974) hem diepgaand beïnvloedde. Lees hier de hele tekst.