15 December 2016

Kort internationaal (vervolg)

Ga naar overzicht

Deel op:

en profvoetballer die diaken is gewijd, een kerst-cd van Amerikaanse student-broeders en een dominicaan over de Europese bisschoppenconferenties. Korte berichten uit het wereldwijde dominicaanse netwerk.

Van ManUnited naar de dominicanen

De voormalige voetballer van Manchester United en oud-international Philip Mulryne werd begin november door aartsbisschop Diarmuid Martin van Dublin tot diaken gewijd. In september deed hij zijn eeuwige professie in de orde van de dominicanen. Zijn priesterwijding wordt komende zomer verwacht.

philip-mulryne

De 38-jarige Philip Mulryne speelde eind jaren negentig bij Man United onder de legendarische coach Sir Alex Ferguson. Na blessures moest hij in 2008 stoppen met voetballen. Daarna ging hij theologie en filosofie studeren in Rome.

*

Kerst-cd Amerikaanse broeders

Zo’n 700 jaar geleden had de dominicaanse mysticus Heinrich Seuse (of Suso) een visioen van zingende en dansende engelen met het kindje Jezus. Hij schreef daarna de kersthymne In Dulci Jubilo, die in een losse vertaling vaak gezongen wordt in Engelstalige landen:

Good Christian men, rejoice
With heart and soul and voice;
Now ye need not fear the grave;
Jesus Christ was born to save!
Calls you one and calls you all
To gain his everlasting hall.
Christ was born to save!

De broeders van het studiehuis in Washington DC namen een nieuwe cd op: Christ Was Born to Save. Het album wordt mede verkocht om het studiehuis te ondersteunen en &komt voort uit onze contemplatie over het grote mysterie dat God mens is geworden’, schrijven de broeders. Klik hier voor meer informatie over de muziek.

*

Franse dominicaan als secretaris Comece

Olivier Poquillon o.p.

De Franse dominicaan Olivier Poquillon is sinds september secretaris-generaal van de Commissie van bisschoppenconferenties van de Europese Unie (Comece). Eind oktober maakte hij voor het eerst de algemene vergadering bij, de eerste na het referendum pro Brexit.

Poquillon beseft dat de EU het gevaar loopt uiteen te vallen als ze haar oorspronkelijke bestaansredenen uit het oog verliest: vrede en onderlinge solidariteit. &Vrede is een blijvende strijd.’

Klik hier voor een kort vraaggesprek door Tertio.

Klik hier voor meer recent internationaal nieuws.