27 December 2016

‘Het is een vreugde om te leven in het licht van God’

Ga naar overzicht

Deel op:

erder deze maand vierde Henk Jongerius zijn 75e verjaardag en 50e priesterfeest met een lieddag en de uitgave van drie boeken tegelijk. Zijn jongere medebroeder Michael Dominique Magielse maakte voor het papieren bulletin een vraaggesprek met hem, over verbinden, de gave van het woord en het waarmaken van talenten.

Dit is een ingekorte versie van het vraaggesprek. Een link naar de hele tekst vindt u onderaan.

Michael Dominique Magielse o.p.

Op 10 december vieren we 75 jaar Henk Jongerius en 50 jaar priesterschap. Wat vier je het liefst?

“Die verjaardag vieren we omdat het nu eenmaal in mijn paspoort staat. Maar als ik aan 75 jaar denk dan klinkt dat zo oud, en zo voel ik mij eigenlijk niet. Er zit nog een hoop vitaliteit in mij.

Die drie boeken zijn de vrucht van heel wat jaren werk. Het voelt als een proeve van bekwaamheid en ook als een erfenis. Het voelt alsof er iets afgerond wordt.”

Hoe ben je op het spoor gekomen om schrijver en dichter te worden?

“Toen ik student was maakten we mee dat na het Tweede Vaticaanse Concilie de liturgie in de landstaal gevierd mocht worden. Ik heb samen met klasgenoot Henk Sechterberger een poging ondernomen om de lauden en de vespers in het Nederlands op papier te zetten, dus de psalmen en ook de hymnen.

Henk Jongerius tijdens de druk bezochte eucharistieviering bij zijn 50e priesterfeest, op 11 december 2016. Links Ernst Marijnissen. Klik om te vergroten (Foto Arjan Broers).

Toen ging er als het ware een dichtader open, gevoed door mijn beleving van de dingen en door muzikaliteit, dat het ritmisch verloopt. Maar niemand heeft mij dat geleerd, het is voortgekomen uit de noodzaak om een verzorgde Nederlandse liturgie tot stand te brengen.

Door medewerking van Ted Schoof zijn mijn hymnen op Anglicaanse, Engelse melodieën gezet. Daar heb ik er heel wat van gemaakt en zo kwamen er allengs meer vragen.”

Je bent waarschijnlijk niet dominicaan geworden met het idee tekstdichter te worden?

“Nee, ik wilde graag priester worden, maar ik had altijd wel het idee dat ik dat niet alleen wilde. Iets van dat ‘samen’ heeft altijd een rol gespeeld. Er zijn ook momenten geweest dat ik duidelijk voelde dat ik in eerste instantie gekozen had voor het gemeenschappelijke leven en vervolgens als vreugde daarbij priester kon zijn. En het is tot op de dag van vandaag zo dat ik mijn werk, de verkondiging, vanuit de gemeenschap doe.”

Henk Jongerius o.p.

Wat is de vreugde van priester zijn voor jou?

“De vreugde voor mij is dat ik het leven van ons in het licht van God onder woorden breng, dat ik het geheim dat God is, binnenbreng in het leven van mensen, het aanreik. Of anders gezegd; dat het een vreugde is om te leven in het licht van God.

Dat heeft met aanvaarding te maken en het betekent dat je geborgen bent, maar ook dat er vergeving is en dat je uitgedaagd wordt om lief te hebben. Dat heeft voor mij alles te maken met gerechtigheid, met vrede, met barmhartigheid en met kwetsbaar zijn. Want in het licht ben je kwetsbaar. In psalm 36 staat: ‘Gij bergt de bron van alle leven, in uw licht zien wij licht’ en het is tegelijkertijd een groot mysterie. Dat is mij heel erg dierbaar.”

Wat is je belangrijkste boodschap aan de nieuwe dominicanen?

“Ik vind dat je biddend moet leven, dat het via de weg naar binnen moet gaan, en dat je dan moet doen wat je grootste kracht is en dat je daartoe in de gelegenheid gesteld wordt. Ik hoop dat jonge dominicanen tijdens de vorming hun eigen plek in de orde en hun eigen talent kunnen ontdekken. En dat als je dan gezamenlijk iets nieuws begint, dan wel als je beschikbaar stelt voor bestaande projecten, je dan je beste krachten geeft.

Ik heb altijd de kans gehad en de ruimte gekregen om mijn eigen talenten te kunnen waarmaken, ik heb altijd gedaan waar ik goed in was, maar dat dank ik wel aan het beleid. Wat ik mooi vind, is dat wat wakker wordt in mensen, dat dit ruimte krijgt. Ik hoop dat jullie dat vinden.”

*

De volledige tekst kunt u hier lezen: Henk Jongerius door Michael Dominique Magielse

De drie boeken van Henk Jongerius. Klik op de afbeelding voor bestellingen.

Het verzameld werk van Henk Jongerius verschijnt in drie bundels: ‘Voor wie gedenken’, met verzamelde liturgische gezangen, ‘Van de andere kant’, met meditaties, en ‘Verheven tijdsverspilling’, over liturgie vieren. De bundels zijn gepresenteerd op 10 december tijdens een speciale lieddag in Huissen.

Eerder verscheen:
Lieddag en drie boeken voor Henk Jongerius
De poëto-predikingen van Henk Jongerius