11 November 2016

Lieddag en drie boeken voor Henk Jongerius

Ga naar overzicht

Deel op:

ominicaan Henk Jongerius is een van de meest gezongen kerklieddichters van het Nederlands, in katholieke en protestante kerken. Op 10 december krijgt hij een feestelijke lieddag waarin het niet op kan, inclusief het verschijnen van drie boeken tegelijk.

Henk Jongerius o.p.

Dit jaar viert Henk Jongerius zijn 75e verjaardag (op 7 december) en de 50ste verjaardag van zijn priesterschap. Dat gebeurt in het jaar dat de Orde van de Predikers 800 jaar bestaat.

In &zijn’ Huissense dominicanenklooster wordt dit alles gevierd met een feestelijke lieddag met lezingen, een viering, een drankje en de presentatie van maar liefst drie (!) boeken met beschouwingen, meditaties en de verzamelde liedteksten.

Er zal muziek klinken van Jan Raas, André Gouzes en uit de Engelse hymnen. Ook zullen er nieuwe composities ingestudeerd worden van Chris van Bruggen en Peter Rippen. Wees welkom!

Henk Jongerius geldt als een van de belangrijkste vernieuwers van de liturgie in Nederland, zijn werk wordt gezongen in tal van katholieke én protestantse gemeenschappen. Jongerius heeft steeds gewerkt vanuit een grote liefde voor de traditie en de Bijbelse teksten, en heeft daarbij ook steeds over liturgie nagedacht, geschreven en cursussen gegeven.

Henk Jongerius is ook begeleider van de jonge dominicanen. Klik op de foto voor de recente documentaire met die naam, waarin hij een aantal keer aan het woord komt.

Laudare, benedicere, praedicare is de drieslag van het dominicaanse leven: loven, zegenen en verkondigen. Die drieslag zit ook in de drie boeken die op 10 december verschijnen bij Gooi & Sticht.

De liedbundel Voor wie gedenken bevat alle liederen die Henk Jongerius in de loop der jaren heeft geschreven.

Van de andere kant bevat een selectie uit de essays en meditaties die hij schreef, gevoed door de dominicaanse traditie en spiritualiteit.

En Verheven tijdverspilling is de bundeling van artikelen over liturgie, die Henk Jongerius schreef voor tal van tijdschriften.

Wilt u meedoen op deze feestelijke dag vol liederen en teksten van Henk Jongerius in Huissen? Klik dan hier.

verheven-tijdverspilling jongerius voor wie gedenken henk jongerius van de andere kant