15 November 2016

Getuigen van de naam van Jezus is riskant

Ga naar overzicht

Deel op:

ie zich geroepen voelt om met de Bijbel in de hand het onheil te duiden, loopt een groot risico.

door Theo Menting

Het gevaar dreigt dat een zekere arrogantie zich van je meester maakt en voor je het weet zorgt een vreemdsoortig gelovig onderbuikgevoel voor misbruik van de Schrift én van de naam van God.

Niet zelden worden apocalyptische beelden uit de Schrift gebruikt om het eigen gelijk van machthebbers kracht bij te zetten en hun daden te verantwoorden met de woorden van God zelf. Onze geschiedenis laat daar helaas voldoende voorbeelden van zien.

(…) Getuigen van de naam van Jezus is riskant. Het risico dat Jezus zelf liep, zal voor zijn volgelingen niet anders zijn.

Geloven is getuigen in woord en daad. Het is gestalte geven aan liefde, vergeving, verzoening. Geloven is Gods Naam doen in deze wereld. Getuigen dat het anders kan, is het visioen hoog houden van een nieuwe aarde. Is je niet vastklampen aan uiterlijke schijn, geen kerkgebouw of gestolde liturgie kost wat kost in stand willen houden, maar doen wat gedaan moet worden om deze aarde bewoonbaar te maken en te houden, om het messiaanse rijk hier en nu gestalte te geven.

Tegen alle grootspraak en het geschreeuw van de groten der aarde in.

*

Uit de overweging van lekendominicaan Theo Menting in de kloosterkapel van Huissen op 13 november 2016. Lees hier de hele tekst.