05 Oktober 2016

Magister dominicanen preekt bij jezuïeten

Ga naar overzicht

Deel op:

r. Bruno Cadoré, magister van de dominicanen, ging op 2 oktober voor in de Mis bij de opening van het generaal kapittel van de jezuïeten in Rome. Hij moedigde hen aan om zowel stoutmoedig als nederig te zijn.

Bruno Cadoré (rechts) tijdens de Mis.

Bruno Cadoré (rechts) tijdens de Mis.De 215 leden van de 36e Algemene Congregatie (AC) van de Sociëteit van Jezus (de jezuïeten) vierden de openingsmis voor deze vergadering in de kerk van de Gesù.

De relatie tussen de dominicanen en de jezuïeten gaat terug tot de bekering van stichter Ignatius van Loyola, die zichzelf afvroeg: ‘Als Dominicus dit en dat deed, waarom kan ik dat dan niet?’

Daarnaast is er een traditie dat wanneer de generale overste van de jezuïeten overlijdt, de magister-generaal van de dominicanen wordt uitgenodigd om de eucharistie te vieren.

In dit geval werd pater Cadoré uitgenodigd om voor te gaan in de mis aan het begin van de Congregatie die het ontslag van pater Adolfo Nicolás als algemene overste van de jezuïeten zal accepteren en een nieuwe generaal zal kiezen.

Lees verder op de website van de jezuïeten of op die van de NCR (Engelstalig).