21 Oktober 2016

'Hoop is de kern'

Ga naar overzicht

Deel op:

oe kan dat geloof, dat irrationele vertrouwen, ertoe leiden dat je pastoraal werkster, lekendominicaan en lid van een dominicaanse gemeenschap wordt? Tanja van Hummel sprak haar oud-huisgenoot in het klooster van Huissen Ineke van Cuijk voor nieuwwij.nl.

Ineke van Cuijk is lekendominicaan en pastor.

Geloven is niet makkelijk. Hoe komt dat?

‘Geloven is nooit eenduidig. Het is onderhevig aan de wereld, aan de tijd, aan de levensfase waarin je zit. God verandert niet, maar wij veranderen constant. Elke keer moet ik dus weer zoeken hoe ik me tot God verhoud. Maar gelukkig zoekt God ook mij. Het is wederkerig. Dus als ik Hem kwijt ben, kan ik door Hem gevonden worden.’

Nu de kerken leeglopen wordt de vraag gesteld ‘Wat is nu uniek aan geloven? Wat is the unique selling point?’ Een lastige vraag, maar laten we hem anders stellen. Wat is het verschil tussen een gelovige en een niet-gelovige?

‘Ik wil absoluut niet de indruk wekken dat er een kwaliteitsverschil tussen die twee zit. Het is een constatering en geen kwalificering. Ik denk dat een gelovige zich onderscheidt doordat het een geworteld mens is. Hij is geworteld in de traditie, in God. Dat biedt rijkdom aan het leven.’

*

Klik hier voor het hele vraaggesprek op nieuwwij.nl

Klik hier voor meer informatie over de lekendominicanen.