14 September 2016

Viering 800 jaar in Antwerpen

Ga naar overzicht

Deel op:

et een boek en een grote viering in de Pauluskerk in Antwerpen vierden de nu verenigde Waalse en Vlaamse dominicanen op 10 september het achtste eeuwfeest van de Orde, samen met magister Bruno Cadoré. Guus Bary rapporteert en bespreekt tegelijk het boek.

door Guus Bary, kerkhistoricus

In de fraaie Sint-Pauluskerk in Antwerpen vond de plechtige viering plaats. Magister-generaal Bruno Cadoré was vanuit Rome met twee assistenten naar de Scheldestad afgereisd, socius Vivian Boland (Noord-West Europa en Canada) en socius Gabriel Samba (Afrika); de laatste, zo vermoed ik, vanwege de talrijke Belgen die ooit naar Congo getrokken zijn.

De verwelkoming van zowel Walen als Vlamingen, nu verenigd in een nieuwe vice-provincie, werd gedaan door de nieuwe vice-provinciaal Philippe Cochinaux uit Luik. Enkele Nederlandse broeders, zoals provinciaal René Dinklo, promotor Jan Laan en Do Zorn, waren aanwezig; uit Duitsland zag en sprak ik met broeders Thomas Eggensperger en Ulrich Engel.

Klik hier voor een interview met de magister (in het Engels) en de registratie van de meertalige viering.

In een concelebratie met hoofdcelebrant mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, en met een preek van magister Bruno Cadoré, werd eucharistie gevierd onder het motto: laudare, benedicere, praedicare. Zoals de Heer zelf 72 leerlingen aanwees en hen twee aan twee uitzond (Luc. 10,1-9) zond ook Dominicus zijn leerlingen uit om het Woord te verkondigen.

Een prachtig koor Helicon, met orgel en hoorn en ook met samenzang onder leiding van Bernard de Cock o.p. uit Gent, luisterde de viering op. Vice-provinciale vicaris Marcel Braekers o.p. nodigde aan het eind van de mis iedereen uit om de boekpresentatie bij te wonen, die prof.dr. Mathijs Lamberigts (KU Leuven) gaf (zie het laatste stuk van de YouTube film hierboven), en daarna in de tuin de receptie bij te wonen met een drankje, een hapje en een broodje. Dat was gezien de entourage en het mooie weer een genoeglijk samenzijn.

Predikbroeders in woord en daadIn het tweede deel van dit verslagje ga ik in op het boek, dat gepresenteerd werd: Predikbroeders in woord en daad. Dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw, onder redactie van Mathijs Lamberigts, Mark de Caluwe o.p. en Anton Milh, uitgegeven bij Halewijn.

Het boek bestaat uit vijftien artikelen, waarbij Ignace d’Hert o.p. en Bernard de Cock o.p. een coproductie leverden over het Katholiek Universitair Centrum te Gent. De jonge onderzoeker Anton Milh (KU Leuven) leverde drie bijdragen en zorgde voor de index; een andere jonge onderzoeker Dries Bosschaert, leverde twee artikelen, waaronder een schitterende bijdrage over – de in mijn tijd op het Albertinum behandelde – D.De Petter o.p.

Over de theologie van J.H. Walgrave o.p. schrijft in dit boek Georges de Schrijver s.j. Aan Edward Schillebeeckx o.p. is een cultuurtheologische bijdrage over genade gewijd, van de hand van de Leuvense hoogleraar theologie Stephan van Erp.

Op één na alle artikelen gaan over de twintigste eeuw in Vlaanderen. Mathijs Lamberigts zelf levert in een 32 bladzijden tellend openingsartikel een goed gecomponeerde en gedocumenteerde, alleszins leesbare &beknopte’ geschiedenis van de dominicanen in België vanaf de dertiende eeuw tot heden. De laatste twee artikelen in het boek zijn van Mark de Caluwe o.p. (situatie 1964 in Gent) en Marcel Braekers o.p. over het perspectief van de Vlaamse dominicanen anno 2016.

Naast artikelen die specifiek op Vlaanderen (incl.) en Congo slaan, vermeld ik dat er drie aparte artikelen zijn over de periodieken Kultuurleven, Jong Kultuurleven / Jeugd en cultuur, Tijdschrift voor Geestelijk Leven, waaraan ook (oud-)dominicanen uit Nederland meewerkten. Ook al staat in het register niet altijd o.p. of &olim o.p.’ vermeld, toch zag ik de namen van Bart Dechesne, Steef Kreykamp, Leo Oosterveen, Hein Schaeffer, Ted Schoof, Ed Sporken.

De wijze waarop de Vlaamse dominicanen bij het ophouden van hun eigen Vlaamse provincie en samengaan met de Walen, hun eigen geschiedenis vorm hebben gegeven op een eenvoudige, maar inhoudelijk voortreffelijke en leesbare manier, verdient alle lof.

Guus Bary

Zie ook:
Boeksignalement: Predikbroeders in woord en daad
Vlaamse en Waalse dominicanen gaan samen

jubileeop-logo-white
Klik op de banner voor het internationale programma.

Klik hier voor het Belgische en hier voor het Nederlandse programma bij 800 jaar dominicanen.