30 September 2016

Student schrijft biografie Chris Smoorenburg

Ga naar overzicht

Deel op:

De ziel kent geen woorden’. Dat is de titel van de scriptie van Paul de Jager voor zijn examen als master religiewetenschappen aan de RU Nijmegen. De studie behandelt leven en werk van dominicaan en zenleraar Chris Smoorenburg (1929-2015).

Chris Smoorenburg o.p., 1929-2015.

Chris Smoorenburg koos op twintigjarige leeftijd voor een leven als dominicaan. De jaren vijftig golden nog als bloeitijd van de orde in Nederland, daarna trad achteruitgang in. Chris kreeg daar ook mee te maken. Maar net toen hij het het moeilijkst had, kwam hij in contact met zen en vond nieuwe wegen om zijn religieuze leven te verdiepen.

In zijn scriptie beschrijft Paul de Jager het leven van Chris. Hij belicht vervolgens zowel de dominicaanse spiritualiteit als die van de zenmeditatie. Hij stelt dat er raakvlakken zijn tussen de dominicaanse contemplatie en zenmeditatie, en dat Chris door de zenweg in te slaan dicht bij het dominicaanse ideaal van contemplatie en verkondiging is gebleven.

Paul de Jager heeft in zijn onderzoek contact gehad met een heel aantal confraters van Chris, onder andere uit het Mariaconvent in Berg en Dal, waar hij vrijwel tot zijn dood woonde.

Belangstellenden kunnen de gedrukte versie van deze scriptie à 10 euro plus verzendkosten bestellen bij Paul de Jager, via e-mail p.jager38@upcmail.nl.

*

Eerder verscheen:
Ter gedachtenis aan Chris Smoorenburg
'Al mijn bronnen ontspringen in u’
'Zen is in het kruispunt zijn’