22 September 2016

Pelgrimstocht naar dominicaanse 'roots'

Ga naar overzicht

Deel op:

an 30 augustus tot en met 5 september ging een groep van 29 mensen vanuit verschillende dominicaanse tradities in Nederland naar de bronnen van de Orde. Zr. Baptiste Tuin maakte een impressie.

door Baptiste Tuin o.p.

Achthonderd jaar orde van de Dominicanen. Over het hoe en waarom van die orde is in de loop van de eeuwen ernstig nagedacht. Nu stond er als één van de activiteiten een tocht naar het waar.

Een pelgrimstocht om de weg te gaan van Dominicus naar de oudste bronnen in Zuid-Oost-Frankrijk. En om de eigen levensweg te overwegen: wat inspireert me – van waaruit doe ik wat ik doe? En ook om de levensweg van de medereiziger te horen en te beleven.

Om alle drie de redenen door elkaar en om door alles heen een plezierige tocht te beleven. En dat is het geworden!

Negenentwintig mensen vanuit verschillende dominicaanse tradities ontmoetten elkaar bij de oudste bronnen van de orde, de soms adembenemende kunst en cultuur, de schitterende natuur en… in elkaar!

Er waren momenten van bezinning, verstilling, gebed en met-hart-en-ziel zingen.

Er was een indrukwekkende zaterdag met de lauden en de vespers in het klooster van Toulouse in een communiteit van bijna dertig dominicanen met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Die middag verbonden zich vier jonge mannen aan de orde door hun professie voor het leven.

Tijdens de professieviering in het broederklooster van Toulouse.

Zondagmorgen een eucharistieviering zoals wij die kenden in de jaren van het rijke Roomse leven: een stoet voorgangers, een stoet acolyten en een volle kerk.

O ja, dat roept dat hier en daar wat heimwee-gevoelens op, maar daarnaast de vraag naar vorm en inhoud, en het besef, dat dit klooster een centralisatie is van jonge Dominicaanse studenten en novicen. En toch…!

Bij de schrijn van Thomas van Aquino in de Jacobijnenkerk hebben we het Panis angelicus laten klinken. Het is een pelgrimstocht geworden met indrukwekkende, mooie, vrolijke, ernstige, hilarische – kortom ònvergetelijke indrukken.

Buitenmuur van het nieuwe broederklooster in Toulouse. Het oude klooster is het museum Les Jacobins in het centrum van de stad.

*

Eerdere reisverslagen naar de bronnen van de orde van deze zomer kwamen van de hand van Marianne Merkx, Holkje van der Veer en Arjan Broers.