06 September 2016

Predikbroeders in woord en daad

Ga naar overzicht

Deel op:

redikbroeders in woord en daad gaat over de dominicanen in Vlaanderen in de twintigste eeuw. De bundel verschijnt binnenkort bij uitgeverij Halewijn en is nu al te bestellen.

Marcel Braekers (links) en Mark de Caluwé, een foto van het Vlaamse tijdschrift Tertio dat momenteel aandacht besteedt aan de Vlaamse dominicanen. Klik op de foto voor de link.

De orde der dominicanen, ook gekend als predikbroeders of predikheren, bestaat in 2016 achthonderd jaar.

De Vlaamse dominicanen organiseerden deze zomer een reeks lezingen en vieren hun grote feest op zaterdag 10 september in de Pauluskerk in Antwerpen. Magister van de Orde Bruno Cadoré is daarbij.

Op 10 september is de viering via internet te volgen, via de website www.dominicains.be, vanaf 10.00u.

Op verzoek van de Vlaamse dominicanen heeft de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven een boek samengesteld waarin de recente geschiedenis van de dominicanen in Vlaanderen centraal staat.

Onderzoekers van de faculteit hebben origineel werk verricht in verband met figuren en activiteiten die het Vlaamse dominicaanse leven in de twintigste eeuw karakteriseren.

Predikbroeders in woord en daadDe rode draad in het boek is dan ook de verkondiging of prediking ‘in woord en daad’, die tot het wezen van het dominicaanse leven behoort.

Of het nu gaat om spirituele, theologische, culturele, sociale of politieke kwesties, de dominicanen hebben, tot vandaag, steeds blijk gegeven van wat in hun motto ‘Veritas’ besloten ligt: ze zijn rusteloze Godzoekers die doorheen de tijd hun leven in dienst stellen van de steeds weer te ontdekken waarheid.

De predikbroeders hebben op hun eigen wijze het verhaal van Dominicus gestalte gegeven in de geschiedenis van kerk en maatschappij in Vlaanderen. Hiervan wil dit boek een weerslag bieden.

Met bijdragen van Dries Bosschaert, Marcel Braekers, Mark De Caluwe, Bernard de Cock, Georges De Schrijver, Ignace D’hert, Leo Kenis, Mathijs Lamberigts, Anton Milh, Toon Osaer, Stephan van Erp, Dries Vanysacker en Sander Vloebergs.

ISBN 978-90-8528-388-1, Halewijn, € 25.95. Bestellingen: bestellingen@halex.be

Zie ook: Vlaamse dominicanen in de 20ste eeuw (Tertio)