29 Augustus 2016

Over dominicanen en martelaren

Ga naar overzicht

Deel op:

aterdag vierde enkele tientallen mensen een inspirerende en feestelijke middag in Brielle, waar de heilige dominicaan Jan van Keulen werd herdacht, als een van de martelaren van Gorinchem. Een verslag in woord en beeld.

De pelgrims kwamen in het hete zomerweer met twee bussen vanuit Rotterdam en Voorschoten naar Brielle, en ook met eigen vervoer. Lekendominicaan Theo Ruiter kwam op de fiets. Zijn tocht kreeg nog een staartje.

De Jan van Keulenmiddag was een onderdeel van het achtste eeuwfeest van de Orde en werd georganiseerd door Jan Vijverberg o.p. en Hilde Ongering.

[espro-slider id=448862]
Klik om te vergroten. Alle foto’s van Ramon Mangold.

Leo de Jong o.p. hield een inleiding over het jaar 1572, waarin de moord op de martelaren van Gorcum plaatsvond, als een kanteltijd. Hij maakte een vergelijking met het huidige machtsvacuüm in het Midden-Oosten, waarbij allerlei groeperingen elkaar tot de dood bestrijden.

Het jaar 1572 was echter een chaos, waarin bijvoorbeeld de pastoor Jan van Keulen gevangen genomen en vermoord kon worden omdat hij medepriesters in de gevangenis een hostie wilde brengen. De tekst van de overweging is onderaan dit bericht te vinden.

Roy Tepe, beheerder van het museum over de Martelaren in Gorinchem, beschreef de persoon van Johannes van Keulen en liet een groot aantal afbeeldingen zien. De marteldood is vaak geschilderd en daardoor is hij een veel aanbeden martelaar over de hele wereld. In Nederland is hij echter tamelijk onbekend, zelfs in dominicaanse kringen.

Na de lezingen volgde de eucharistieviering met Jan Vijverberg en Leo de Jong als voorgangers. De oorkonde werd aangeboden aan de pastoor van de Martelarenkerk in Den Brielle. De herdenkingsplaats van de Martelaren van Gorkum is gemoderniseerd tot een licht en ruim complex met een grote kerk en buiten een ommuurde rondgang, op de plaats waar de 19 martelaren zijn opgehangen.

Richard Steenvoorde o.p. hield de overweging aan de hand over het gebruik van talenten (Mattheüs 25:14-30) en de eerste brief van Paulus aan de Christenen van Korinthe 1:26-31: &Wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen’. De tekst van de overweging is onderaan dit bericht te vinden.

Na de eucharistieviering volgde de plechtigheid op het Martelveld, waarbij de dominicaanse litanie en het Salve Regina werden gezongen. Katouchka Pool droeg haar gedicht Wij, martelaren van Gorcum voor (uit de nog te publiceren dichtbundel Gedichte gedachten verbeeld). De middag werd besloten met een uitgebreid buffet.

En wat het staartje betreft: Theo Ruiter, die materiaal voor dit verslag aanreikte (waarvoor hartelijk dank), werd op de fiets op de terugweg naar huis gebeten door een loslopende hond, bij Berkel en Rodenrijs.

Het was ongetwijfeld een angstige en nare gebeurtenis, want hij moest ervoor behandeld worden in het ziekenhuis. Maar wie weet dat de dominicanen ook wel domini canes heten, honden van de Heer, kan aanvoelen dat er in de toekomst grappen ontstaan over, bijvoorbeeld, de geloofsovertuiging van de hond in kwestie, of over de moed van de Martelaar van Berkel en Rodenrijs.

20160827_Brielle_Dominicanen_©RamonMangold_13

*

Klik hier voor de De storm van de kanteltijd 1572 – inleiding Leo de Jong
Klik hier voor de overweging van Richard Steenvoorde
Klik hier voor het gedicht Wij martelaren van Gorcum door Katouchka Pool

Eerder verscheen:
'Doe het juiste op het juiste moment’
9 juli: H. Johannes van Keulen en gezellen (1572)