15 Augustus 2016

Bij Maria-Tenhemelopneming

Ga naar overzicht

Deel op:

n ons krijgt de nieuwe mensheid gestalte. Kleiner is onze roeping niet.

Mariabeeld voor het klooster in Huissen.

Niet in een wereld waarin welhaast kosmische krachten ons leven bepalen, waar – in de strijd om politieke macht – mensenlevens achteloos worden opgeofferd.

Maar in een wereld met een menselijke maat, zoals in de evangelielezing, waar vreugde kan zijn om de komst van nageslacht, waar mensen lief en leed met elkaar delen, het goed met elkaar voor hebben.

Een leven waarin mensen zoals Maria, God toelaten in hun leven, willen leven vanuit menselijkheid en rechtvaardigheid. Mensen die met hart en ziel zeggen: &uw wil geschiede’.

Maria is bereid om de redder van de wereld in het diepst van haar wezen te ontvangen, met alle gevolgen voor het kind en haarzelf. Maria die zingt, &Kom in mij, win, ontwapen mij, zie mij, doe mij aan, doorgloei mij, leef mij, licht in mij…’

En zoals Israëls nageslacht Abraham prijst, zal ook het nageslacht van Maria haar prijzen – om háár geloof in háár God. Onze God die steeds opnieuw binnentreedt in onze kleine-mensen-geschiedenis.

In ónze levensverhalen, waarin ook wij zo goed de strijd tussen &God en de draak’ herkennen, tussen geloof en onverschilligheid, tussen wachtende en luisterende openheid en overgave – en de gapende leegte van het verder wel voor gezien houden, voor afsluiting.

Vandaag vieren wij het feest van Maria-Tenhemelopneming. Ten hemel opgenomen kan betekenen – dat in óns leven de hemel uiteindelijk gestalte kan krijgen, zou moeten krijgen!

Want mogen wij dát niet geloven, dat wij juist dáártoe zijn gemaakt, en bedoeld? Ja, want zozeer doet ons leven ertoe, zozeer doet het ertoe wat wij van ons leven maken!

Frits Muller, lekendominicaan

Het beeld van de vrouw die op het punt staat een kind te baren in een omgeving vol gevaar, is vooral het beeld van een mens in wie de nieuwe mens opstaat, in een wereld die nooit stilstaat.

Steeds weer begint Gods volk opnieuw; iedere zondag viert deze geloofsgemeenschap een nieuw begin.

In ons, en in de mensen die uit ons zijn voortgekomen – krijgt de nieuwe mensheid gestalte; kleiner is onze roeping niet.

En daarbij geldt: &Het is al begonnen, merk je het niet?’

Slot van de overweging van Frits Muller o.p. in de Dominicuskerk in Nijmegen, op 14 augustus 2016.