03 Augustus 2016

'Aan de andere kant van het zwijgen'

Ga naar overzicht

Deel op:

en dominicaans jaarleesboek, dat is deze bundel van inspiratieteksten die vorige maand is uitgegeven door de Duitse dominicanen. Hans Rutten las het en zegt ronduit: 'Een prachtboek’.

door Hans Rutten o.p.

Wie het Duits niet goed beheerst, zal hier misschien liever ophouden met het lezen van dit stukje. Grote kans dat hij of zij aan het slot zou wensen er niet mee door te zijn gegaan.

Onze medebroeder en zuster Johannes Bunnenberg en Aurelia Spendel hebben namelijk vorige maand een prachtboek uitgegeven, getiteld: Auf der anderen Seite des Schweigens. Dominikanisches Jahreslesebuch.

Een dertigtal Duitse dominicanen selecteerden 365 lezens- en overdenkenswaardige fragmenten (van hoogstens één bladzijde) uit acht eeuwen dominicaans denkend en biddend schrijven.

Resultaat is een rijkdom aan pareltjes van dominicaanse schriftuur. Ze zijn zeer doordracht geordend per week rond de tijden van het kerkelijk jaar, dan wel daartussendoor een weekthema of een specifieke dominicaanse auteur.

Auteurs uit alle eeuwen en genre’s zijn vertegenwoordigd: Marie-Dominique Chenu, Heinrich Seuse, Titus Horten, Johannes Tauler, Diana en Jordanus, Bartholomeus De Las Casas, Bartholomaeus De Martyribus, Pierre Claverie, Humbertus van Romans, Jean-Joseph Lataste, Tommaso Campanella, Girolamo Savonarola, Edward Schillebeeckx, Albertus Magnus, Meister Eckhart.

De weekthema’s zijn theologisch of komen uit de ordesgeschiedenis, maar zijn wel overwogen ingepast in de loop van het kerkelijk jaar; bijvoorbeeld: schepping, het leven en de zending van de orde, de menselijke natuur, leken, Maria, eucharistie, genade, gebed, verkondiging, dominicaanse spiritualiteit, christendom en islam, iustitia et pax etc.

auf_der_anderen_seite_des_schweigensVooral ook de diversiteit aan (meestal) dominicaanse bronnen en auteurs van deze thematische fragmenten is interessant: akten van generale kapittels, het boek der dominicaanse constituties en verordeningen, de regel van de dominicaanse lekengemeenschappen, Georges Anawati, Allessandra Beccaristi, Johannes Brantschen, Bruno Cadoré, Yves Congar, Dominique Pire, Gustavo Gutiérrez, Anne Marie Heiler, Vladimir Koudelka, Adelheid Langmann, Hanna-Renate Laurien, Giorgio La Pira, Timothy Radcliffe, Simon Tugwell, om er maar een paar te noemen.

Het boek is zeer degelijk en verzorgd uitgegeven, gebonden met een leeslint en voor nog geen 25 euro. En daarvoor krijgen we dan ook nog: een kleurenkatern met foto’s van schilderingen door Fra Angelico, een gedetailleerde bibliografie van de gebruikte bronnen, een register op de pagina’s in de bronnen waar de fragmenten te vinden zijn plus een korte biografische notitie bij alle aangehaalde auteurs.

Een voorbeeldige en welkome uitgave van onze Duitse medebroeders en zusters om ons een jaar lang elke dag even dominicaans te laten inspireren. Dat er een Nederlandse versie van dit dominicaanse ‘Monnikenwerk’ komt, lijkt helaas onwaarschijnlijk.

*

Auf der anderen Seite des Schweigens. Dominikanisches Jahreslesebuch. Johannes Bunnenberg, Aurelia Spendel (Herausgeber). Regensburg, Verlag F. Pustet, 2016. 400 pp. ISBN 978-3-7917-2770-7

Zie ook deze presentatie: